Jihadisten blijven uitreizen naar Syrië en Irak - ‘voorname dreiging voor Nederland’

Medewerkers van de Franse politie zoeken naar sporen van de schietpartij in de Thalys op 21 augustus.
Medewerkers van de Franse politie zoeken naar sporen van de schietpartij in de Thalys op 21 augustus.

Ondanks pogingen van de overheid om het uitreizen van jihadisten naar Syrië en Irak te beletten, reizen er nog altijd gemiddeld vijf Nederlanders per maand af naar het ‘kalifaat’ om deel te nemen aan de gewapende strijd daar. Dat blijkt uit het geactualiseerde dreigingsbeeld van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

In totaal reisden tot 1 augustus vanuit Nederland ongeveer 210 mensen naar Syrië en Irak. Daarmee vormt het conflict daar nog altijd “een voorname bron van dreiging voor Nederland”, mede doordat een deel terugkeert. Het aantal ‘terugkeerders’ staat op dit moment op 35, het aantal uitgereisde jihadisten dat in Syrië en Irak omkwam “zeer waarschijnlijk” op 38. Volgens de NCTV zijn er nu circa 130 Nederlande jihadisten in het ‘kalifaat’.

Bij terugkeerders, van wie “in beginsel dreiging uitgaat”, is op dit moment geen sprake van een rechtstreekse geweldsdreiging, schrijft de NCTV. Wel signaleert de terreurbestrijdingsdienst dat bij Nederlandse jihadisten in Syrië en Irak “een groeiend aantal” Nederlanders promotie maakt binnen de groepen waarvoor ze vechten.

‘Geen jihadisten via asielprocedure naar Europa’

Incidenten zoals onlangs in de Thalys op 21 augustus, toen een vermoedelijke Syriëganger met een kalasjnikov probeerde op passagiers in de trein te schieten, zijn een voorbeeld van “geweldsincidenten door individuen met een jihadistische achtergrond” en passen daarom binnen het huidige dreigingsbeeld voor Nederland en andere Europese landen, zegt de NCTV.

De NCTV gaat in de nieuwste tussenrapportage ook in op de problematiek met de grote migratiestromen vanuit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Op dit moment is er geen sprake van “structurele pogingen door jihadistische groeperingen om via de asielprocedure hun handlangers naar Europa te laten reizen”, aldus de NCTV. “Het blijft echter mogelijk dat bepaalde mensen in asielprocedures incidenteel vatbaar zijn voor radicalisering.”

Over de situatie van asielzoekers in Nederland schrijft de NCTV dat, hoewel op sociale media veel dreigementen richting moslims en asielzoekers worden geuit, “dit zich vooralsnog niet vertaalt in fysiek geweld”. Dit is in tegenstelling tot de situatie in Duitsland, waar de laatste maanden geregeld brand werd gesticht bij gebouwen waar asielzoekers zouden worden opgevangen.