Even op je mobieltje kijken. Wanneer kan het nou wel of niet?

Foto iStock

Hij brandt in je zak. Je probeert te luisteren naar je tafelgezelschap, heus, maar je voelt al dat er weer twee berichtjes op je smartphone binnenkomen. En is dat niet een mention van Twitter? Toch maar even op je telefoon spieken onder tafel, zonder dat de rest van het gezelschap het ziet.

Niet echt netjes, toch?

Nee. Het Amerikaanse Pew Research Center heeft nu onderzoek gedaan naar wat Amerikanen wel en niet vinden kunnen in het gebruik van mobiele telefoons. Het onderzoeksinstituut vroeg ruim 3.000 mensen naar hoe zij hun mobiel gebruiken en waar. Ook moesten de ondervraagden aangeven in welke ruimtes of bij welke gelegenheden zij het gepast vinden een telefoon te gebruiken. Nu de mobiele telefoon zo prominent deel is van ons leven moeten we immers ook weten wat wel en niet sociaal geaccepteerd is. In Nederland zijn er inmiddels 22 miljoen mobiele telefoonaansluitingen - dat zijn meer aansluitingen dan er inwoners zijn, dus.

Zeker 62 procent van de Amerikaanse ondervraagden vindt het over het algemeen niet gepast als mensen hun telefoon in het restaurant tevoorschijn trekken. Nog minder geduld is er voor mensen die hun mobiel gebruiken tijdens een familie-etentje: slechts 12 procent vindt dat wél gepast.

Ondanks dat weinigen het dus gepast vinden in een intiemere setting een mobiel te gebruiken, gaf 89 procent van de ondervraagden aan tijdens een laatste ‘sociale’ bijeenkomst zelf wél een telefoon te hebben gebruikt. Om allerlei verschillende redenen.

Opvallend is dat de meeste ondervraagden hun telefoon op zulke bijeenkomsten niet per se met asociale bedoelingen gebruiken. Slechts 16 procent gebruikt zijn telefoon om zich aan de groep en situatie te onttrekken. Nog eens 10 procent gaat op zijn telefoon om het gespreksonderwerp te mijden.

Wat vind jij wel en niet kunnen?

    • Annemarie Sterk