Opinie

    • Ik

Ramen lappen

Het schooljaar gaat van start, ik tref op mijn school voorbereidingen. Glazenwassers nemen het gebouw onder handen. Het raam onder de tafels in de vide wordt – alweer – overgeslagen: helaas, de Arbowet staat hun niet toe onder tafels te kruipen. Ook niet als ze koffie en koeken krijgen aangeboden.

Even later staat een ramenlapper óp een ladder óp de vaste trap, de tweede houdt de ladder vast. Nog even later staat er een met zijn tenen op een richeltje van 5 cm, hij houdt zich aan een tweede richeltje vast om hoog boven zijn hoofd een raam te lappen. Hier zegt de Arbo niets over.

Berna Verstappen