Dowland in vertaling met hupse refreinen

Voor wie gisteren niet in Utrecht was: Camerata Trajectina maakte ook een cd met het programma Dowland in Holland dat het voor het aan Engeland gewijde Festival Oude Muziek samenstelde. In de Gouden Eeuw zong men ook in Nederland veel Engelse liedjes op nieuwe Nederlandse teksten. Zo ook van John Dowland (1562/3-1626). Diens hit Flow my tears werd hier Traen, oogen, traen en ook Jacob van Eyck componeerde variaties op Dowland in zijn Der Fluyten Lust-hof (1649). Camerata Trajectina, gespecialiseerd in Nederlandse muziek uit de de 16de en 17de eeuw, verzamelde die liederen nu en combineert ze met liedjes uit het wereldlijke liedboek Friesche Lusthof, met hupse meezingrefreinen als Nu waerom lachje? Ist wijl het nachje van uwe vreughd voorhanden staet?

Zoals vaak bij Trajectina is het resultaat een enthousiasmerende, excellent verzorgde cd die je om de mix van herkenning (taal) en vervreemding (idioom) aan iedereen cadeau wilt doen.

    • Mischa Spel