Uitgelekte plannen beloven meer koopkracht voor allen

De cijfers verschillen nog in tienden van procenten, maar duidelijk is dat de begroting voor 2016 goed nieuws bevat voor alle inkomensgroepen.

Iedere inkomensgroep in Nederland gaat er in 2016 op vooruit. Dat blijkt volgens diverse media uit de begrotingsstukken die met Prinsjesdag zullen worden gepresenteerd.

RTL Nieuws, dat zegt inzage in de stukken te hebben gehad, bericht over een koopkrachtstijging van 0,2 procent voor uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden. Eerder werd er vanuit gegaan dat deze groepen respectievelijk 0,3 en 1,1 procent aan koopkracht zouden inleveren. Over de gehele linie zullen alle huishoudens in Nederland er gemiddeld 1,4 procent op vooruit gaan.

Het Algemeen Dagblad, dat gisterochtend ook over begrotingsstukken berichtte, stelt ook dat daaruit blijkt dat geen enkele inkomensgroep in Nederland gaat inleveren. De krant hanteerde daarbij overigens een andere rubricering dan RTL, wat erop duidt dat de cijfers uit een andere bron afkomstig zijn.

Alleenstaande minima met één of meer kinderen verloren in die cijfers aanvankelijk 0,5 procent koopkracht maar dat blijft nu op exact nul steken, terwijl een stel in die categorie van -0,6 procent naar 0,1 procent gaat. Een ouder paar met AOW en aanvullend pensioen gaat van – 1.3 procent naar 0,1 procent; een alleenstaande gaat van – 1,3 procent naar 0 procent.

De koopkrachtstijgingen waar RTL van spreekt, worden door een reeks maatregelen gefaciliteerd. De bezuiniging op de huurtoeslag wordt uitgesteld, de zorgtoeslag valt hoger uit en er komt een eenmalige verhoging van de ouderenkorting. Het kindgebonden budget voor ouders met een laag inkomen pakt hoger uit. De tarieven in de tweede en derde belastingschijf worden juist iets minder verlaagd.

Verder wordt volgens RTL meer geld uitgetrokken voor de opvang van asielzoekers: 649 miljoen euro. Dat is een verhoging van 250 miljoen euro ten opzichte van eerdere plannen. Defensie kan rekenen op 220 miljoen euro extra, wat oploopt tot 345 miljoen euro in 2020. Voor missies krijgt Defensie op jaarlijkse basis nog eens 60 miljoen euro. Startende bedrijven kunnen rekenen op 150 miljoen euro.