Steeds meer mensen een bijstandsuitkering

Het aantal bijstandsuitkeringen neemt toe, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek gisteren. Eind juni ontvingen 447.000 mensen tot de AOW-gerechtigde leeftijd van 65 jaar en 3 maanden een bijstandsuitkering. Dat is 5.000 meer dan het kwartaal daarvoor. Maar de stijging tussen het eerste en het tweede kwartaal was dit jaar minder hoog dan vorig jaar: 4 procent ten opzichte van 6 procent, en in 2013 8 procent. In de leeftijd 27 tot 45 jaar ontvingen eind juni 187.000 mensen een uitkering. Jonger dan 27 waren het er 42.000 en boven de 45 217.000. Een op de tien bijstandsgerechtigden heeft betaald werk. Zij krijgen een aanvullende uitkering.