Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Administratie welzijnsorganisatie Ibiss is een puinhoop

Jongens trainen in een voetbalschool in de favela Villa Cruzeiro in Rio de Janeiro. Ibiss beheert voetbalscholen in de favelas van Rio.
Jongens trainen in een voetbalschool in de favela Villa Cruzeiro in Rio de Janeiro. Ibiss beheert voetbalscholen in de favelas van Rio. ANP / Robert Vos

De administratie van welzijnsorganisatie Ibiss, actief in de sloppenwijken van Rio de Janeiro, is zo’n puinhoop dat het gelijknamige Nederlandse steunfonds donaties niet meer overmaakt naar Brazilië.

Dat blijkt uit een nieuwsbrief die het Nederlandse bestuur afgelopen woensdag aan haar donateurs heeft gestuurd.

In maart dit jaar onthulde NRC Handelsblad een reeks misstanden bij de organisatie die in Brazilië onder leiding stond van de Groninger Nanko van Buuren. Zo ontbraken de meest basale gegevens over volgens Ibiss zeer succesvolle projecten en bleken grote Nederlandse donaties niet te kunnen worden verantwoord.

Kort nadat NRC hem daarover bevroeg in Rio, overleed Van Buuren onverwacht. Controle op diens handelen als directeur was er sinds de oprichting van Ibiss in 1989 amper, hoewel Ibiss anders beweerde. Behalve Van Buuren “wist eigenlijk niemand precies hoe de geldstromen liepen”, schrijft voorzitter Frank Plantenberg nu in de nieuwsbrief.

Nog geen duidelijkheid over alle Ibiss-projecten

Hoewel de Nederlandse bestuurders hun Braziliaanse collega’s na Van Buurens overlijden “zoveel mogelijk hebben bijgestaan” bij het oplossen van de financiële problemen en het in kaart brengen van alle Ibiss-projecten is daarover nog altijd geen duidelijkheid. Reden voor het Nederlandse bestuur om niet langer betalingen aan Ibiss Brazilië te doen en “binnengekomen donaties op een spaarrekening te stallen”. Het bestuur kan tegenover haar donateurs “niet verantwoorden of de gelden juist terecht komen”.

Onduidelijk welk bedrag is gestald

Welk bedrag is gestald, wil Plantenberg niet zeggen. “Dat ga ik niet prijsgeven,” zegt hij in een telefonische toelichting. In maart zei Plantenberg nog dat er “absoluut verbetering” zat in de financiële verantwoording door Ibiss Brazilië maar dat deze “trager verliep dan gewenst”. Nu zegt hij dat “met name de cash gefinancierde projecten” niet of slecht zijn gedocumenteerd.

“Een aantal andere projecten is uitstekend gedocumenteerd.”

Ook welke dat zijn wil hij op dit moment niet zeggen. In oktober brengt Plantenberg de donateurs op de hoogte van de lopende inventarisatie.

“Dan beslissen we als Nederlands steunfonds of we doorgaan en met welke projecten. Die zullen wat betreft financiële verantwoording dan gaan voldoen aan internationale standaarden”

Ibiss Brazilië wil niet reageren.