Correctie op ‘oneerlijke’ belasting op spaarrente

Kabinet wil kleine spaarders lager aanslaan en hogere vermogens zwaarder.

Nieuwe tarieven
Nieuwe tarieven

In ruil voor verruiming van het schenkingsrecht is de VVD akkoord gegaan met een voorstel van de PvdA om de vermogensbelasting evenwichtiger te gaan heffen. Met ingang van 2017, zo wil het kabinet op Prinsjesdag voorstellen, zullen kleine spaarders minder belasting gaan betalen en Nederlanders met veel vermogen méér. Dat bevestigen bronnen rond het kabinet na berichtgeving in Het Financieele Dagblad.

Allereerst wordt de belastingvrije voet op spaargeld met 4.000 euro verhoogd tot 25.000 euro. Het belastingtarief voor de spaar- en vermogenstegoeden daarboven blijft 30 procent maar het veronderstelde rendement waarop dat tarief wordt geheven gaat veranderen. Sinds 2001 geldt een fictief rendement van 4 procent. Door de daling van de (spaar)rente wordt dat getal als onredelijk ervaren. Het kabinet wil voor gewone spaarders, met een tegoed tot een ton het fictieve rendement verlagen tot 2,9 procent. Dit rekenrendement zal vervolgens jaarlijks worden aangepast aan de gemiddelde rentestand van de afgelopen vijf jaar. De huidige spaarrente schommelt rond de 1 procent.

Voor vermogens boven de ton wil het kabinet ook het rendement op andere vermogensbestanddelen meewegen, zoals aandelen, obligaties en vastgoed. Tussen 100.000 euro en 1 miljoen komt er een eveneens fluctuerend rekenrendement, voorlopig van 4,7 procent. Op vermogens boven 1 miljoen komt een vast rekenrendement van 5,5 procent.

De nieuwe vermogensrendemementsheffing werkt net als bij de inkomstenbelasting met een schijvensysteem. Ook voor de hogere vermogens geldt de belastingvrije voet en vervolgens de lagere rekenrendementen tot een ton en tot een miljoen.

Het kabinet kondigde eerder aan dat het een flinke lastenverlichting ter waarde van 5 miljard euro wil doorvoeren. Dankzij het aantrekken van de economie is hiervoor inmiddels voldoende ruimte op de begroting gevonden. Voor de ingreep in de vermogensbelasting hoeft geen extra geld te worden uitgetrokken. Het gaat om een verschuiving van ongeveer 100 miljoen euro, van vermogende Nederlanders naar spaarders.

De regering gaat ervan uit dat er voor zowel die lastenverlichting als de nu uitgelekte herziening van de vermogensbelasting voldoende steun in de Eerste Kamer zal zijn, waar het kabinet geen meerderheid heeft. Gisteren werd duidelijk dat het kabinet het ook eens is over de reparatie van de koopkracht van gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Die groepen zouden er volgend jaar aanvankelijk op achteruit gaan. Minister Asscher (Sociale Zaken, PvdA) drong eerder aan op reparatie en hij verklaarde gisteren „tevreden” te zijn.

De VVD onderschreef het principe van een vermogensbelasting die is gebaseerd op een reëel rendement, maar was minder enthousiast om belasting voor kleine spaarders te verlagen ten koste van rijke Nederlanders, een plan uit de koker van de PvdA. De coalitie heeft een compromis bereikt door een tweede maatregel, die de VVD voorstelde: een blijvende verhoging van de belastingvrije schenking tot 100.000 euro (is nu 52.000), mits de ontvanger de gift besteedt aan de eigen woning. De voorwaarde dat alleen ouders aan kinderen kunnen schenken wordt los gelaten.