‘Saul’ is een heftig koningsdrama

Tot en met eind volgende week biedt het Zeeland Nazomer Festival theater, muziek en dans.

Het vijftiende Zeeland Nazomer Festival opende dinsdagavond in een vervallen lasloods van de scheepswerf De Schelde in Vlissingen met de première van Saul. De grootschalige locatievoorstelling, speciaal gemaakt voor het tiendaagse festival, is eigentijds muziektheater over de Bijbelse figuur Saul de eerste koning der Israëlieten. De Vlaamse acteur Dirk Roothooft spreekt in de titelrol een monoloog van anderhalf uur op tekst van Rob de Graaf. De 26-koppige David Kweksilber Big Band speelt muziek van Boudewijn Tarenskeen, die al een Matteüs Passie en een stuk over Luther maakte.

De voorstelling, geregisseerd door Dick Hauser, is een heftig koningsdrama. God stelde zelf Saul aan, maar die twijfelt aan die opgedrongen functie, hij mist onvoorwaardelijk vertrouwen in de Joodse god Jahwe. „Ik geef mijn rol terug.” De worsteling heeft alleen verliezers. Saul pleegt zelfmoord, God betreurt zijn keuze.

Het personage Saul bestaat hier in 27-voud. De musici zijn stemmen van Saul, ze illustreren zijn complexe persoonlijkheid, klaaglijk, woedend, getourmenteerd, maken de wringende chaos in zijn hoofd hoorbaar. De ongebreidelde, vaak schrille expressie herinnert soms aan Willem Breuker. Tapdanser Peter Kuit is de met brute kracht stampende Goliath, sopraan Claron McFadden trekt de voorstelling in het heden met gospelachtige zang en schept schaarse momenten van verstilde rust. Zoals de scène waarin Saul de klarinettist David Kweksilber, na een lange geïmproviseerde solo, ziet als zijn opvolger: David, de overwinnaar van Goliath, de psalmdichter met zijn 150 lofzangen op God.