Opinie

    • Raymond van den Boogaard

Karakterroof aan de Hollandse kust

Eerst was Huig Molenaar (65), eigenaar van de Zandvoortse strandtent Thalassa, van plan helemaal alleen te gaan paalzitten, om zijn verontwaardiging over de grootscheepse horizonvervuiling door geplande windmolens voor de Hollandse kust te luchten. Zijn vrouw had bedenkingen – slecht voor zijn hart. Gelukkig vond de boze ondernemer aansluiting bij het initiatief ‘Ver-zet Windmolens’, waarvan de vlaggen en posters in badplaatsen als Noordwijk en Zandvoort dezer dagen in toenemende mate het straatbeeld bepalen. Nu wordt Molenaar vandaag de eerste van 44 vrijwilligers die elk zes uur naar boven gaan, totdat op 6 september hopelijk 50.000 mensen de petitie van Ver-zet windmolens getekend hebben.

‘Paal’ is niet helemaal het juiste woord, blijkt als Molenaar de bouwtekeningen laat zien – vanwege voorspelde bliksem staat het ding nog niet. Een platform schuift met de toename van het aantal ondertekenaars langs een stalen buis omhoog, totdat op 6 september het verhoopte aantal is bereikt. De burgemeesters van een aantal kustgemeenten en andere vrijwilligers kunnen gerust zijn: zij worden gezekerd tegen vallen, en in een hoek van het platform is een toilet.

Er zijn nu al bijna 18.000 ondertekenaars, vertelt Albert Korper (67), voorzitter van de Stichting Vrije Horizon, een van de organisatorische pijlers achter Ver-zet Windmolens, dat zich inmiddels in de steun van de gemeentebesturen van Noordwijk, Katwijk, Zandvoort, Wassenaar, Bloemendaal en Bergen mag verheugen. Het affiche- en foldermateriaal toont het schrikbeeld: een vrijwel ononderbroken, vanaf het strand goed zichtbare rij windmolens, die de idee van kust en zicht op zee naar de gallemieze helpen.

„Weg vrijheidsgevoel”, meent Molenaar. „Wij waren in 1989 blij toen de Berlijnse Muur viel, en nu gaan we een nieuw IJzeren Gordijn voor de kust oprichten!”

Zelfs ’s avonds wordt het uitzicht verpest, als honderden rode lampjes knipperen. „Waarschuwing!”, staat bij een montagefoto in een actiefolder: „Dit beeld kan als schokkend ervaren worden door de volgende generaties.”

Ver-zet Windmolens richt zich niet tegen windenergie als zodanig. Integendeel, zegt Korper. Nederland wil in 2023 aan de Europese norm van 16 procent duurzame energie voldoen, en windenergie is een van de pijlers onder het Energieakkoord. Prima. Maar waarom de draaiende gevaarten niet achter de horizon geplaatst, in het gebied ‘IJmuiden ver’, dat door de Rijksoverheid in 2009 in de Rijksstructuurvisie Wind op zee eveneens als geschikte locatie is aangewezen?

De overheid heeft haast, meent Korper, en wil bovendien de kosten drukken. Dus gaat men voor parken net buiten de twaalfmijlszone, of zelfs daarbinnen, die vanaf het strand goed zichtbaar zullen zijn. ‘IJmuiden ver’ zou duurder zijn: 1,2 miljard euro over twintig jaar.

„Dat is zeventig cent per Nederlands huishouden per jaar”, zegt Korper. Voor dat bedrag wordt de Hollandse kust van zijn karakter beroofd. Daar wil je de paal wel voor in.