Samsom: EU, werk beter samen

De Europese Dublin-afspraak, die bepaalt dat vluchtelingen asiel moeten aanvragen in het land waar ze de EU binnenkomen, moet overboord. Dat schrijven PvdA-leider Diederik Samsom en zijn fractiegenoot Attje Kuiken vandaag in een opinieartikel in deze krant.

‘Dublin’ leidt volgens de PvdA tot overbelasting van landen als Griekenland en Italië, die worden overspoeld door migranten uit Afrika en het Midden-Oosten. Europa zou daarom gezamenlijk vluchtelingen moeten opvangen.

Na hun eerste opvang moeten de asielzoekers volgens een vaste verdeelsleutel worden herverdeeld over de lidstaten van de Europese Unie, schrijven Samsom en Kuiken. „Landen als Griekenland en Italië, maar ook Duitsland, Zweden en in mindere mate Nederland nemen dan niet langer een onevenredig deel van de verantwoordelijkheid, maar ook andere landen in de EU doen dan mee.” In alle EU-landen moeten de asielaanvragen volgens de PvdA daarna op dezelfde wijze worden beoordeeld, zodat er een einde komt aan het ‘asielshoppen’ tussen lidstaten van de EU. Wie niet aan de EU-eisen voldoet, moet worden uitgezet.

Regeringspartner VVD wil de EU-buitengrenzen volledig sluiten en vluchtelingen alleen opvangen in de eigen regio.

Samsom wil ook de oorzaken van de vluchtelingenstroom aanpakken. De EU zou moeten komen tot een gezamenlijke buitenlandpolitiek in de aangrenzende regio’s. Die zou moeten bijdragen aan stabilisatie en ontwikkeling van Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Lees het opiniestuk op pagina 14