Teleurstelling over brief Bussemaker

Het extra geld dat minister Bussemaker wil geven aan jeugdgezelschappen en festivals versplintert. Dat is de teleurgestelde reactie van culturele instellingen op de brief die minister Bussemaker maandag naar de Tweede Kamer stuurde.

Ze kondigde daarin onder meer aan dat er vanaf 2017 weer structurele rijkssubsidie komt voor een festival voor oude muziek. Daarnaast maakt ze geld vrij voor een negende jeugdtheatergezelschap en productiehuizen.

De minister neemt de maatregelen met tegenzin; de Tweede Kamer drong erop aan in moties. Bussemaker schrijft dat ze ten koste gaan van andere culturele instellingen. Zo krijgt het Fonds Podiumkunsten geen 860.000 euro maar 360.000 euro extra voor de festivals. En de acht jeugdgezelschappen zouden ieder 50.000 euro extra krijgen. Dit wordt 10.000 euro.

Marelie van Rongen, directeur van Oerol, vindt dat de minister de maatregelen moet betalen uit een ander potje. „Ze dicht de festivals een belangrijke rol toe. Dat kunnen we niet waarmaken als we er allemaal hooguit een paar duizend euro bij krijgen.”

Erica van Eeghen, zakelijk directeur van de de Toneelmakerij, die per 2013 69 procent van zijn subsidie verloor, vindt de oplossing van Bussemaker „knijperig”. „De Kamer wil een negende jeugdgezelschap subsidiëren, omdat Kwatta onlangs de rechtszaak won over zijn subsidie. Wees dan zo grootmoedig dat geld elders te zoeken in plaats van de andere jeugdgezelschappen ervoor te laten opdraaien.”

    • Claudia Kammer