Minder studenten door strengere toelating

Het aantal aanmeldingen voor de Pabo ligt 30 procent lager dan vorig jaar, blijkt uit een inventarisatie van het Onderwijsblad, het tijdschrift van de Onderwijsbond. Volgens de bond komt dit door een nieuwe toelatingstoets. Wie wil beginnen aan de Pabo moet vanaf dit jaar minimaal beschikken over een havo-3 niveau voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur- en techniek.

    • NRC