Bestel opener

Minder amusement op de publieke omroep, meer programma’s van externe partijen, meer macht voor koepelorganisatie NPO en minder garanties voor de omroepverenigingen. Dat is in het kort hoe staatssecretaris Dekker (Media, VVD) de publieke omroep wil hervormen. Dekker stuurde gisteren zijn voorstel voor een vernieuwde Mediawet aan de Tweede Kamer. De wet die op 1 januari moet ingaan, moet de publieke omroep beter in staat stellen te concurreren met commerciële zenders en partijen als Netflix. Dekker scherpt de ‘taakopdracht’ van de omroep aan tot informatie, educatie en cultuur. Externe partijen zoals maatschappelijke organisaties mogen rechtstreeks aan de NPO programma’s leveren. Wil een omroep niet aanhaken, dan moet de NTR het programma uitzenden. (NRC)