Hoe we (weer) verhuizen, en waar naartoe

foto ANP

Er worden meer huizen verkocht, en dat betekent dus ook meer verhuisdozen. Toch? Vijf vragen en vijf antwoorden, in graphics.

1. De woningmarkt trekt aan, dus we verhuizen ook meer?

Cijfers over 2015 zijn er nog niet, maar het Compendium voor de Leefomgeving - een samenwerking tussen het CBS, het Planbureau voor de Leefomgeving en de Wageningen Universiteit - berekende de situatie tot en met het vierde kwartaal van 2014.

2. Wat zijn de hotspots?

Op gemeenteniveau zijn er wel nieuwere cijfers. Het CBS houdt maandelijks bij hoeveel mensen er naar een bepaalde gemeente verhuizen en hoeveel er weg gaan. De meest recente cijfers zijn dinsdag bijgewerkt en gaan over de maand juli.

Op basis van cijfers van juli 2014 tot en met juli 2015 zijn Wageningen, Diemen, Amstelveen en Groningen de populairste verhuisgemeenten voor mensen van buitenaf. Per honderd inwoners kwamen hier de meeste mensen naartoe verhuisd. Het gaat hierbij zowel om mensen die vanuit een andere Nederlandse gemeente verhuizen als mensen vanuit het buitenland. Door die laatste groep staan ook Groningse gemeenten als Vlagtwedde en Bellingwedde hoog op de ranglijst.

3. Hoe zit dat op de lange termijn?

Om hier achter te komen bekijken we per gemeente de maandelijkse verhuiscijfers vanaf 2008. Omdat het aantal verhuizingen sterk samenhangt met de seizoenen, hebben we het gemiddeld aantal personen dat naar een gemeente verhuisde over twaalf maanden berekend.

Selecteer een gemeente in het menu. De gemeenten zijn gerangschikt naar inwonertal

Gekeken naar de cijfers voor de twintig grootste gemeenten valt vooral Amsterdam op. De blauwe lijn voor de hoofdstad - het gemiddelde over 12 maanden - gaat al sinds 2008 omhoog. In Utrecht, Den Haag en Rotterdam is het aantal personen dat de verhuisdozen uitpakt in deze gemeenten stabieler. Het gemiddeld aantal verhuizingen naar vinexgemeente Zoetermeer daalt daarentegen opvallend sterk.

4. Maar niemand gaat naar de kleinere gemeenten, toch?

Mwah. Gekeken naar het aantal personen dat naar een gemeente is verhuisd, minus het aantal weggetrokken personen, wordt het beeld genuanceerder. In 213 van de 393 gemeenten zijn sinds 2008 meer nieuwe mensen gaan wonen dan dat er weggingen. En dat zijn er dus ook een hoop buiten de Randstad.

Maar binnen deze analyse is puur gekeken naar het aantal verhuizingen, geboorten en sterfgevallen zijn niet meegenomen. In krimpregio’s als delen van Zuid-Limburg en Oost-Groningen heeft vergrijzing veel impact op de samenstelling van de bevolking. Bovendien eindig jij uiteindelijk toch wel in de stad.

    • Yordi Dam