Het ging de inspectie niet snel genoeg

Staatssecretaris Dekker wil het Haagse Aloysius College sluiten. Het bestuur had graag nog iets meer tijd gehad.

Het Aloysius College in Den Haag moet voor 1 oktober een plan maken tot overplaatsing van de 600 leerlingen.
Het Aloysius College in Den Haag moet voor 1 oktober een plan maken tot overplaatsing van de 600 leerlingen. Foto Phil Nijhuis/Hollandse Hoogte

Het bestuur van het Haagse Aloysius College werd vorige week overvallen door de aankondiging van staatssecretaris Dekker (Onderwijs, VVD) dat de school moet worden opgeheven en dat snelle overplaatsing van de leerlingen mogelijk moet worden gemaakt. Op grond van een kritisch rapport van de Inspectie acht de staatssecretaris de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs er niet gewaarborgd.

„Ik begrijp niet waar deze interventie voor nodig is, maar we gaan het gewoon uitvoeren”, zegt bestuurslid Trudy Spaans, advocaat bij een onderwijskoepel en ouder van een leerling die het speciale programma voor hoogbegaafden op het Aloysius volgt. In haar vrije tijd is ze bestuurder van die school en heeft ze sinds december vorig jaar met haar medebestuursleden nachtenlang vergaderd en plannen gemaakt voor een doorstart. Tevergeefs, lijkt het nu. Zoals de staatssecretaris heeft gevraagd, maakt het bestuur nu voor 1 oktober een plan tot overplaatsing van de 600 leerlingen. Vandaag begint het overleg met andere Haagse schoolbesturen. In een brief is dat maandag aan de ouders meegedeeld.

Nu was het bestuur ook al uit zichzelf met zo’n plan tot overplaatsing bezig. In juni was het kritische rapport van de Inspectie al in concept te lezen. Op grond daarvan had het bestuur al besloten om tot 1 december naar een fusiepartner te zoeken. Tegelijkertijd werkte het aan een plan de leerlingen elders onder te brengen, voor het geval fusie niet zou lukken en de school in 2016 zou moeten sluiten.

De Inspectie oordeelde in haar gisteren uitgekomen definitieve rapport vernietigend over het bestuurlijk handelen van de afgelopen tien jaar – met financiële tekorten, onvoldoende onderwijskwaliteit en onvoldoende kwaliteitszorg als gevolg. Er was wantrouwen en onduidelijkheid, beslissingen werden niet uitgevoerd. Stafafdelingen opereerden los van elkaar. Intern toezicht ontbrak, en ontbreekt nog steeds. De financiën werden niet aangepast aan het dalende aantal leerlingen. Functioneringsgesprekken met de leerkrachten zijn niet gehouden en de personeelslasten waren de eerste vier maanden van dit jaar zelfs hoger dan de inkomsten.

Onder het nieuwe bestuur is volgens de Inspectie „vooruitgang geboekt” maar niet genoeg. „We zien voor de nabije toekomst grote risico’s voor de reeds onder de maat zijnde onderwijskwaliteit, omdat goede leraren zijn vertrokken en ook in het komend schooljaar het personeelsbestand drastisch ingekrompen moet worden.”

Het bestuur vindt dat de Inspectie positief nieuws negeert en zich te veel baseert op de tien jaar voor het huidige bestuur aantrad. „We waren bezig de school als een bedrijf geschikt te maken voor overname”, zegt Paul Dietz, secretaris van het bestuur, overheidsmanager en oud-leerling van het Aloysius. Zijn bestuur kwam vorig jaar voort uit een platform van ouders die zich verzetten tegen de toen voorgenomen sluiting. Er trad ook een nieuwe interim-rector aan.

Voor financiering zou weer zijn gezorgd, in twee tranches van 1,5 miljoen euro. Oud-leerlingen doen mee. Zij vroegen Dietz ook in het bestuur. Er zou crowdfunding komen. Maar de Inspectie vond de voorwaarden van die financiering (leningen) onduidelijk en denkt dat de omslag naar beter onderwijs duurder is dan het bestuur zegt.

Met externe hulp was een onderwijskundige inventarisatie gemaakt. Dit jaar al waren de eindexamencijfers beter. De havo, die als ‘zeer zwak’ werd beoordeeld, scoorde voor het eerst sinds jaren op het nationale gemiddelde. De leerlingen in het ‘hoogbegaafdentraject’ slaagden met een zeven gemiddeld, waarbij ze drie tot vier vakken extra hadden gedaan. Voor dit jaar hadden zich in januari al 70 nieuwe leerlingen aangemeld.

De bestuursleden waren geschokt toen de Inspectie in juni het conceptrapport liet zien en adviseerde de school te sluiten. Dat hadden ze niet verwacht. Ze hoopten op het scenario van de Rotterdamse islamitische Ibn Ghaldoun-school die na tijdelijke sluiting weer overeind staat. „Hadden ze ons maar meer tijd gegeven”, verzucht Spaans.

    • Maarten Huygen