Rijkssubsidie voor productiehuizen en Festival Oude Muziek

Het Festival Oude Muziek in Utrecht, drie productiehuizen en een negende jeugdgezelschap zullen vanaf 2017 weer rechtstreeks door het Rijk gesubsidieerd worden. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft cultuurminister Jet Bussemaker (PvdA) dat zij moties die daarop aandrongen, zal overnemen. Het Festival Oude Muziek ziet zijn jaarlijkse subsidie daarmee verdubbeld van 250.000 naar 500.000 euro. De subsidie voor het negende jeugdgezelschap zal vermoedelijk naar Kwatta gaan, dat alleen door een rechtszaak tegen de besluitvorming in de huidige kunstenplanperiode zijn subsidie had kunnen behouden. Bij de bezuinigingen die voormalig staatssecretaris Halbe Zijlstra (VVD) doorvoerde in 2012 zijn het festival en de productiehuizen uit de zogeheten basisinfrastructuur verdwenen. Bussemaker maakt in de brief duidelijk dat het besluit ten koste zal gaan van subsidies aan andere festivals, jeugdgezelschappen en talentvolle makers. (NRC)