Hollande en Merkel: vluchtelingen eerlijker verdelen

Nog voor het eind van dit jaar moeten er in Italië en Griekenland Europese aanmeldcentra komen waar een snelle schifting wordt gemaakt tussen vluchtelingen en economische migranten. Ook moet er een eerlijke „lastenverdeling” komen tussen EU-landen om mensen met een verblijfsstatus op te nemen.

Zo willen de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president François Hollande de druk verlichten van de grote aantallen migranten die sinds de afgelopen maanden naar Europa reizen. In Duitsland is het aantal asielaanvragen vergeleken met vorig jaar verviervoudigd, waardoor de autoriteiten overbelast zijn.

Beide regeringsleiders willen ook dat snel een lijst met zogeheten „veilige landen” in Europa wordt vastgesteld. Asielverzoeken van mensen uit deze landen kunnen in hoog tempo worden afgehandeld. Het gaat vooral om landen in de westelijke Balkan, zoals Albanië, Kosovo en Servië – in Duitsland ongeveer een derde van alle asielaanvragen.

Merkel en Hollande willen dit najaar terugnameovereenkomsten sluiten met Afrikaanse herkomstlanden, die tot nog toe vaak weigeren asielzoekers terug te nemen.