Was het nou Rembrandt?

Er zijn van die schilderijen waar kunstkenners twisten over de oorsprong en de maker van het kunstwerk. Saul en David is er zo eentje. Tijdenlang ging iedereen ervan uit dat het schilderij door Rembrandt was gemaakt, maar in de jaren 60 rezen er twijfels. Misschien was het wel een leerling van Rembrandt die het werk gemaakt had. Rembrandtkenner Horst Gerson schreef Saul en David af als zijnde een Rembrandt. Volgens Gerson kon de kwaliteit van Saul en David niet tippen aan het andere werk van Rembrandt. Andere kenners bekritiseerden zijn oordeel, het schilderij zou volgens hen gewoon in een wat mindere staat zijn. Maar de twijfels bleven over Saul en David. Was het van Rembrandt? Of misschien een leerling van hem?

Na acht jaar onderzoek kwam het Mauritshuis toch tot de conclusie dat dit wel een echte Rembrandt moet zijn. Over dit jarenlange onderzoek gaat de expositie Rembrandt? De zaak Saul en David. Via interactieve colleges leer je hoe de onderzoekers met de nieuwste technieken tot hun oordeel kwamen. En met de iPads kan je zelf onder de verschillende verflagen kijken. Zo krijg je zelf de kans om het mysterie nog eens te ontrafelen. De tentoonstelling is nog tot 13 september te bezoeken.