Uitspraak over schrapping advocaat David Moszkowicz uitgesteld

David Moszkowicz
David Moszkowicz Foto ANP / Evert Elzinga

Strafpleiter David Moszkowicz (65) wordt nog niet voor het leven geschrapt van het tableau. Het hof van discipline van de advocatuur in Den Bosch heeft een eerder besluit van een lagere tuchtrechter vooralsnog ongedaan gemaakt.

De hoogste tuchtrechter heeft vandaag gezegd dat nader onderzoek moet komen vooraleer er een definitief besluit kan worden genomen. Volgens het hof bleek twee maanden geleden bij de behandeling van de klacht dat er te veel zaken onduidelijk zijn.

Belangenverstrengeling

Het gaat om een zaak waarin David Moszkowicz, de oudste zoon van de grondlegger van de advocatenmaatschap Max Moszkowicz sr., belangenverstrengeling wordt verweten.

Moszkowicz had voor 1.700 euro een Somalische familie bijgestaan die hulp zocht omdat een lid van de familie in Zwolle was vermoord. Moszkowicz vertelde de Somaliërs niet dat hij de moordverdachte in deze zaak ook al bijstond. Dat er sprake was van tegenstrijdige belangen ontdekte de advocaat naar eigen zeggen pas na vijf maanden.

Nader onderzoek

Om meer duidelijkheid te krijgen wil het hof twee getuigen spreken. Het hof wil een medewerker van het OM ondervragen die met Moszkowicz over de belangenverstrengeling gebeld zou hebben. Daarnaast wil het hof de advocaat horen die de zaak eerder behartigde.

Ook vraagt het hof inzage in het dossier bij de advocaat die naderhand de zaak heeft overgenomen van Moszkowicz. Zo kan worden vastgesteld welke informatie bij Moszkowicz op welk moment bekend was. Het onderzoek moet voor januari 2016 voltooid zijn, wanneer de volgende zitting in de zaak is. In februari of maart volgt dan de definitieve uitspraak.

Schorsing

De klachten van twee andere cliënten werden wel toegewezen. In die zaken is Moszkowicz een schorsing opgelegd van in totaal 4,5 maand. Alleen al sinds 2008 is Moszkowicz zeven keer voorwaardelijk en soms onvoorwaardelijk geschorst wegens het knoeien met de gedragsregels, zo memoreerde de voorzitter van het hof Tjeerd Zuidema op de zitting in juni.

Eerder werden al zijn jongere broers Robert (62) en Bram (55) door het hof van discipline uit het vak gezet na klachten van cliënten.

Lees ook in NRC Handelsblad: En weer dreigt een Moszkowicz te sneuvelen en het interview met Max Moszkowicz jr. ‘Bram is te ver gegaan’.