Zwitsers krijgen kans immigratiebesluit te herzien

De Zwitserse bevolking moet zich vrijwel zeker opnieuw uitspreken over het beperken van immigratie van Europeanen. De organisatie ‘Raus aus der Sackgasse’ – weg uit de impasse – heeft in korte tijd de 100.000 handtekeningen verzameld die nodig zijn om een nieuw referendum over de zaak te houden. De organisatie wil nog 20.000 extra handtekeningen verzamelen, omdat er zeker van te zijn dat ook na de vereiste controle de 100.000 nog steeds gehaald wordt.

Tot verbijstering van de Zwitserse regering stemde begin vorig jaar een kleine meerderheid voor het initiatief van de rechts-populistische Zwitserse Volkspartij (SVP) om een einde te maken aan wat zij noemde ‘massa-immigratie’ uit Europese landen. Een quotumregeling zou moeten voorkomen dat het land wordt ‘overspoeld’ door Kroaten, Bulgaren en Roemenen. Zo’n regeling is in strijd met het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese Unie, waar ook Zwitserland aan deelneemt. Omdat referenda bindend zijn heeft de Zwitserse regering vorige week een speciale onderhandelaar benoemd, om met Brussel tot een akkoord te komen. De EU heeft echter tot nu toe geen millimeter toegegeven.

Het nieuwe referendum, dat het vorige ongedaan kan maken, zou de regering daarom goed uitkomen. Ook het bedrijfsleven, dat vreest voor Brusselse sancties en arbeidskrachten nodig heeft, hoopt dat de bevolking op andere gedachten komt. (NRC)