Dekker: Scholen moeten samenwerken tegen krimp

Een leerling tussen lege tafels voorafgaand aan het eindexamen VWO Nederlands. Foto ANP / Jerry Lampen

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) vindt dat middelbare scholen in krimpgebieden beter moeten samenwerken zodat leerlingen in dunbevolkte gebieden naar de school van hun keuze kunnen blijven gaan.

In gebieden waar de bevolking wegtrekt, zullen ook middelbare scholen de komende jaren steeds vaker moeten sluiten. Dat is onontkoombaar, schrijft de staatssecretaris vandaag.

Hij voorziet dat het vooral voor de vmbo’s lastig wordt om overal in Nederland de vier verschillende schoolsoorten aan te bieden.

‘Scholen moeten samenwerken’

Om het probleem op te lossen zouden volgens Dekker scholen afspraken kunnen maken wie welke richting aanbiedt en zo toch tot een dekkend aanbod te komen:

“Ook kunnen vmbo-scholen in sommige gevallen prima een (duur) praktijklokaal of zelfs een gebouw delen en zo de kosten drukken.”

Dekker wil de wet zo aanpassen dat scholen makkelijker kunnen samenwerken en scholieren eenvoudiger bijvoorbeeld de eerste jaren van hun opleiding dicht bij huis volgen en de rest op een locatie die verder van huis ligt.

    • Maarten Back