China stoot veel minder broeikasgassen uit dan gedacht

Kolencentrales in China. De uitstoot van broeikasgassen blijkt minder groot te zijn dan aangenomen. Foto: ANP/EPA/GENE WONG

De uitstoot van broeikasgassen door China is waarschijnlijk veel lager dan gedacht. De cijfers waarmee het klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC) rekent zijn gebaseerd op Amerikaanse en Europese steenkool, die van betere kwaliteit is en een hoger koolstofgehalte heeft.

Uit een vandaag in het wetenschappelijk tijdschrift Nature gepubliceerd internationaal onderzoek blijkt dat de Chinese uitstoot met ongeveer tien procent naar beneden moet worden bijgesteld. China haalde in 2007 de Verenigde Staten in als de grootste vervuiler van het klimaat. Ook met de lagere uitstoot blijft China overigens die ranglijst aanvoeren.

2,9 gigaton minder

De meeste steenkool die in China wordt gebruikt, komt uit een van de ongeveer 5.000 lokale mijnen. De onderzoekers hebben daaruit zo’n zeshonderd monsters onderzocht op hun koolstofgehalte. De conclusie is dat er tussen 2000 en 2013 alleen al 2,9 gigaton kooldioxide minder is uitgestoten dan berekend. (Ter vergelijking: de uitstoot van kooldioxide in Nederland is ongeveer 0,17 gigaton per jaar).

Niet eerder werden de Chinese emissies zo nauwkeurig berekend. China geeft, in tegenstelling tot de meeste westerse landen, geen officiële data van zijn broeikasgasemissies, alleen van het energieverbruik. De emissies worden op basis daarvan geschat.

Tot nu toe werd vaak gedacht dat de Chinese overheid zo probeerde de emissies bewust lager voor te stellen dan ze zijn. Er zijn ook onderzoeken waaruit blijkt dat de Chinese kolenconsumptie eigenlijk naar boven moet worden bijgesteld.

Wereldwijde uitstoot niet lager

China zou de cijfers uit dit nieuwe onderzoek kunnen gebruiken om zijn uitstoot de komende jaren minder te reduceren. In de aanloop naar de klimaattop eind dit jaar in Parijs, beloofde China dat vanaf 2030, en zo mogelijk eerder, de uitstoot niet meer zal toenemen. Tot die tijd wil China proberen de uitstoot per productie-eenheid te verminderen.

Een overschatting van de Chinese emissies betekent overigens niet dat de totale uitstoot van kooldioxide, die medeverantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde, wereldwijd lager is dan tot nu toe werd gedacht. De concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer wordt al decennialang nauwkeurig gemeten. Het betekent waarschijnlijk dat er grote onnauwkeurigheden zitten in de emissiecijfers die veel landen hanteren.

    • Paul Luttikhuis