Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Onderzoek naar raad van toezicht Het Nieuwe Instituut in Rotterdam

Foto Het Nieuwe Instituut / Anna de Jong

Een onafhankelijke commissie gaat onderzoeken of de raad van toezicht van Het Nieuwe Instituut in Rotterdam juist heeft gehandeld bij het geven van een opdracht aan de levenspartner van directeur Guus Beumer. Het initiatief voor het onderzoek komt van de raad van toezicht van het instituut, voorheen het Nederlands Architectuurinstituut.

Het onderzoek volgt op een bericht in NRC over de in totaal 29 opdrachten die Beumer zijn partner, architect Herman Verkerk, sinds 2001 heeft bezorgd. Overal waar Beumer als curator of directeur de scepter zwaaide, gingen opdrachten naar EventArchitectuur, het bureau van Verkerk. Voor de keuze voor Verkerk zouden telkens artistieke redenen zijn. Andere architecten konden in de regel niet meedingen naar de opdrachten.

onderzoek naar één opdracht

Het onderzoek dat er nu komt, strekt zich enkel uit naar de opdracht die Verkerk kreeg ten behoeve van de tentoonstelling ‘het Tijdelijk Modemuseum’ die in september geopend wordt. De andere 28 opdrachten – die Beumer in andere functies uitdeelde – blijven buiten beschouwing.

De onderzoekscommissie moet ook een uitspraak doen over het geven van een opdracht aan een lid van de raad van toezicht door Beumer. Gekeken wordt of bij beide opdrachten de Governance Code Cultuur en de eigen governanceregels van Het Nieuwe Instituut zijn gevolgd. Uit een persbericht:

“De raad van toezicht realiseert zich dat er over de afwegingen van de raad van toezicht een publieke discussie wordt gevoerd. Daarom heeft de raad van toezicht behoefte aan een onafhankelijke beoordeling van zijn opstelling. Meer in algemene zin lijkt er behoefte aan duidelijkheid over de toepassing van de Governance Code Cultuur.”

Het onderzoek naar het handelen van de raad van toezicht en de directeur wordt geleid door de stichting Cultuur + Ondernemen. Op initiatief van deze organisatie werd de Governance Code Cultuur opgesteld. Wie in de commissie zitting neemt, is nog onduidelijk.

‘inschattingsfout’

Hoogleraar goed bestuur Mijntje Lückerath zei deze week tegen de Volkskrant dat de raad van toezicht een “inschattingsfout” gemaakt heeft door de opdracht aan de levenspartner goed te keuren. De opdracht voor een lid van de raad van toezicht vond ze “raar”. Wie een toezichtfunctie accepteert dient elke zakelijk band te vermijden, volgens de hoogleraar. Zij was voorzitter van de werkgroep die de Governance Code Cultuur heeft opgesteld.

Lees ook op NRC Q: Directeur architectuurinstituut gunde vaak opdrachten aan levenspartner, over de verwevenheid tussen directeur Guus Beumer en levenspartner Herman Verkerk.