Nog geen duidelijkheid voor asielzoekers Almelo

De Haagse rechtbank heeft de vorderingen niet-ontvankelijk verklaard van de vluchtelingen die een kort geding hadden aangespannen om in het asielzoekerscentrum in Almelo te kunnen blijven wonen. De voorzieningenrechter vindt zichzelf niet bevoegd over de kwestie te oordelen.

Daarmee duurt de onzekerheid voor dertig gezinnen waarschijnlijk nog voort. „Het is de vraag hoe het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hier nu mee omgaat en of de gezinnen verder willen procederen”, reageert een woordvoerder van Defence for Children, dat het kort geding had aangespannen. Het COA was vanmorgen niet bereikbaar voor een toelichting.

Het COA wil dat ruim honderd asielzoekers uit het asielzoekerscentrum vertrekken naar onder meer Zeeland en Friesland. De plaatsen in het asielzoekerscentrum zijn nodig om de groeiende stroom vluchtelingen naar Nederland te kunnen opvangen. Het COA sprak eerder over „een moeilijke, maar noodzakelijke” beslissing.

Volgens Defence for Children kan een verhuizing rampzalig zijn voor de ontwikkeling van de kinderen. Ze zitten in hun examenjaar of zijn bezig met een stage.

De kinderen hebben hun leven in Almelo opgebouwd. Sommigen wonen er al zeven jaar. „Het zijn geen pakketjes die je maar kunt verplaatsen omdat het efficiënter is”, betoogde de advocaat tijdens het kort geding. Het gaat om 108 mensen onder wie 52 minderjarigen.