Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Mensenrechten

Nederland belooft VN-commissie acceptabele Piet

Protest tegen Zwarte Piet tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas in Gouda.
Protest tegen Zwarte Piet tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas in Gouda. Foto ANP / Lex van Lieshout

De Nederlandse regering belooft de internationale gemeenschap van Zwarte Piet een figuur te maken die voor iedereen acceptabel is. Dat blijkt uit de reactie van de Nederlandse delegatie in een hoorzitting op de vragen van de VN-commissie voor de bestrijding van racisme en discriminatie in Genève.

Directeur samenleving en integratie op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en delegatieleider, Afke van Rijn zei tijdens de zitting:

“Minister Asscher organiseert een dialoogtafel met verschillende organisaties en groepen, met het doel Zwarte Piet aan te passen. Een verbod op Zwarte Piet van regeringswege is geen oplossing.”

Scherpe kritiek op Zwarte Piet

Van Rijn gaf vanochtend ruim een uur lang antwoord op de vragen die leden van de internationaal samengestelde VN-commissie gisteren hadden gesteld. Vragen gingen over etnisch profileren door de politie, de verplichte inburgeringscursus voor immigranten, de huisvesting van asielzoekers en ongedocumenteerden, over zwaarder bestraffen van discriminatie in het strafrecht en over de toonhoogte van het publieke debat. Maar de meeste tijd ruimden de commissieleden in voor scherpe kritiek op Zwarte Piet.

Commissieleden van Ierland tot Mauritius, van Zuid-Afrika tot Colombia en van Turkije tot de Verenigde Staten begonnen allemaal over Zwarte Piet als een overjarig symbool van racisme, waar Nederland snel mee moet afrekenen. De Colombiaanse afgevaardigde P.E. Murillo Martinez:

“Het schenden van mensenrechten kan niet worden gerechtvaardigd met een beroep op culturele traditie. Kinderen moeten er niet jaarlijks aan worden herinnerd dat ze van slaven afstammen.”

Etnisch profileren en verplichte inburgeringscursus

Op de vragen over etnisch profileren door de politie, zei Van Rijn dat het “essentieel” is om dat tegen te gaan en dat Nederland daar al maatregelen tegen heeft genomen, maar dat zeker zal worden gekeken naar de positieve ervaringen van de politie in het buitenland.

Ook het feit dat immigranten uit landen als Japan en Zuid-Korea niet hoeven mee te doen aan de voor anderen verplichte inburgeringscursus kwam aan de orde . “Dat riekt naar discriminatie”, vond het Turkse commissielid G. Kut.

Antisemitisme

Een paar keer kwam een ongemakkelijke vergelijking terug die Nederlandse activisten ook wel maken, maar dan nooit openlijk: de behandeling van Joden en van andere minderheden als het om discriminatie gaat. Commissielid Murillo Martinez zag dat Nederland een stevige inspanning levert in de strijd tegen antisemitisme, en dat is heel goed. Maar in vergelijking daarmee kwamen “andere, grotere bevolkingsgroepen” er bekaaid vanaf. “De verhouding is uit balans.”

Het Turkse lid meende een trend te kunnen destilleren uit de selectie van gerechtelijke vonnissen die in het Nederlandse rapport was opgenomen. “Een aanklacht wegens antisemitisme leidt vrijwel altijd tot een veroordeling. Bij andere bevolkingsgroepen niet.” Hij voorspelde dan ook dat Geert Wilders zal worden vrijgesproken. “Ik hoop dat ik ongelijk krijg.”

Van Rijn onderstreepte dat het kabinet in het najaar een nieuw actieplan tegen discriminatie komt. Daarin zal, zei ze, ook veel aandacht zijn voor de preventie van discriminatie. De VN-commissie komt 28 augustus met zijn eindrapport over Nederland.