Geen hulp Nederland bij vrijlating man die 31 jaar in VS vastzit

Foto: Flickr / Michael Coghlan

Nederland werkt niet mee aan de terugkeer van een Nederlandse man, die stelt al 31 jaar onterecht vast te zitten in de Verenigde Staten voor moord. Reden is dat de man voor zijn veroordeling al jaren uit Nederland was vertrokken. Dat bevestigt het ministerie van Veiligheid en Justitie na berichtgeving hierover van de Volkskrant.

Jaitsen Singh werd in 1986 veroordeeld tot in totaal 56 jaar cel als vermeende opdrachtgever van de moord op zijn vrouw en stiefdochter. De inmiddels 71-jarige man komt nu in aanmerking voor vervroegde vrijlating of overplaatsing naar Nederland vanwege zijn hoge leeftijd en slechte gezondheid.

De kans op vrijlating zou veel groter zijn als Nederland toezegt Singh na zijn vrijlating op te nemen en hem bij zijn resocialisatie te begeleiden, schrijft de Volkskrant op basis een gesprek met de hoorcommissie die hierover beslist. Het Nederlandse consulaat in San Francisco zou wel een aanbevelingsbrief hebben geschreven voor overplaatsing naar Nederland. Het ministerie van Justitie wil echter geen uitzonderingen maken op het beleid.

Nederland wil alleen mensen opnemen als er voldoende binding is met Nederland. Als grens wordt daarvoor een verblijf van 5 jaar over in het buitenland gehanteerd, terwijl Singh al 13 jaar in de VS woonde op het moment dat hij in 1984 werd opgepakt voor de moord.

Ernstige fouten

Advocate Rachel Imamkhan vindt het onterecht dat het ministerie alleen op formele gronden medewerking afwijst, en niet heeft gekeken naar de individuele en persoonlijke omstandigheden. Ze schrijft in een e-mail:

“De heer Singh is ziek en heeft medische klachten, een hoge leeftijd en uitzichtloze detentie-omstandigheden, en is vervreemd van familie en vrienden.”

Volgens de advocate is de gebrekkige medewerking extra wrang, omdat er ernstige fouten zouden zijn gemaakt tijdens de rechtszaak van Singh. Op haar website, Prison Law, heeft ze fouten op een rijtje gezet. Ze stelt dat de kroongetuigen drugsverslaafde criminelen waren, en dat die door de politie zijn geïnstrueerd om valse verklaringen af te geven in ruil voor minder straf voor zichzelf. Een getuige die zijn getuigenis wilde intrekken, ging onder verdachte omstandigheden dood vlak voordat hij onder ede zou getuigen. Verder zou er slecht forensisch onderzoek zijn verricht en belangrijk DNA-bewijs zijn kwijtgeraakt.

Singh heeft zijn betrokkenheid bij de moorden altijd ontkend. Een bekentenis zou hem strafkorting en dus vrijlating kunnen opleveren. Tegen zijn advocate heeft hij volgens de Volkskrant verklaard “liever dood te gaan” dan te bekennen.

    • Eva Smal