Nederland verschijnt voor VN-comité rassendiscriminatie. Vier vragen

Vandaag moet een delegatie uit Nederland voor het VN-Comité tegen Rassendiscriminatie verschijnen. Dat is geen direct gevolg van de zwartepietendiscussie of de bed-bad-broodcrisis. Vier vragen over de zitting van vandaag.

Actievoerders tijdens een demonstratie in de Transvaalwijk tegen politiegeweld in augustus 2014. Foto ANP/Remko de Waal

Vandaag moet een delegatie uit Nederland voor de VN-commissie tegen Rassendiscriminatie verschijnen. Vier vragen daarover:

1. Waarom moet Nederland voor de commissie verschijnen?
De zitting waarin Nederland voor het VN-comité plaatsneemt vandaag vindt op regelmatige basis plaats. Het is een reguliere bespreking van het anti-discriminatiebeleid waarvoor elke staat die het ‘Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie’ heeft getekend zich tegenover de VN moet verantwoorden. Gisteren was Noorwegen aan de beurt. Vorige week Tsjechië, Macedonië en Suriname. En vandaag en morgen Nederland. 

De zitting is geen direct gevolg van de opgelaaide zwartepietendiscussie van de laatste jaren,  Geert Wilders’ ‘minder-minder-minder’-uitspraak of de ‘bed-bad-broodcrisis’ in de coalitie, maar die onderwerpen zullen waarschijnlijk wel ter sprake komen.

2. Waar wordt er vandaag over gesproken?
Op de agenda staan onder meer de volgende punten:

  • Etnisch profileren” door de politie.
  • “Racistische ressentimenten, veroorzaakt door politici en media”
  • De relatief hoge schooluitval van leerlingen van Marokkaanse en Antilliaanse origine.
  • Detentie van asielzoekers, inclusief minderjarige kinderen.
  • Zwarte Piet, waarmee “een negatief stereotype van mensen van Afrikaanse afkomst wordt overgedragen”.
  • Arbeidsdiscriminatie, waarover het Sociaal Cultureel Planbureau vorig jaar nog een kritisch rapport uitbracht.

3. Wie zijn vandaag bij de zitting aanwezig?
De sessies van deze twee dagen worden voorgezeten door een commissie uit de staf van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten. Een delegatie van de Nederlandse regering moet zich tegenover achttien onafhankelijke experts verantwoorden over het antidiscriminatiebeleid.

4. Wat kan een commissie doen?
De VN-commissie kan Nederland naar aanleiding van vandaag niet dwingen beleidsmaatregelen te nemen, maar het zal later dit jaar enkele aanbevelingen doen. Nederland zou die aanbevelingen van zich kunnen laten afglijden, maar dat zal internationaal en nationaal bijzonder slecht overkomen.

Alle staten zijn verplicht om regelmatig verslag te doen over hoe de rechten in het getekende verdrag en de aanbevelingen geïmplementeerd worden. De laatste keer dat Nederland dat deed was in 2013. Niet alle landen zijn zo braaf. De laatste keer dat Sierra Leone een rapport opstuurde was in 1975.

De vorige keer dat Nederland voor de VN-commissie verscheen was in 2010. Toen “adviseerde” de commissie onder andere de wetgeving te herzien die het verplicht stelt dat immigranten een inburgeringsexamen in het buitenland moeten doen voordat zij toegang krijgen tot Nederland. Daarnaast moest Nederland actiever woonfaciliteiten opzetten voor families en kinderen in asielopvang.

Onze redacteur Bas Blokker is aanwezig in Genève. Volg de zitting via zijn Twitter-account:


    • Menno Sedee
    • Bas Blokker