Juist wie ‘kleurenblind’ is, ziet niet hoe wit hij is

„Walgelijk”, schreef opinieredacteur Karen Attiah van de The Washington Post vorige week over de hierboven afgebeelde pagina’s uit de boekenbijlage van 31 juli. Zij noemde het „op z’n minst onbegrijpelijk, en op z’n ergst razendmakend” dat „een groep Nederlandse redacteuren” op deze manier probeerde „ras en racisme in de VS te bestuderen”. Het artikel is een recensie van drie Amerikaanse boeken over de rassenkwestie in de VS. De kop is een citaat uit een van de boeken. Een screenshot van de pagina bereikte via social media ook de Amerikanen. De hoofdredactie van NRC liet op de nrc.nl (vrijdag) en in de krant (zaterdag) weten de keuze van de kop en de illustratie te betreuren, „omdat ze geen recht doen aan de genuanceerde strekking van het artikel”. „De redactie in Amsterdam wilde met een cynische kop de pessimistische toon van de drie boeken samenvatten. Die afweging gold ook voor de gekozen illustratie. Het was zeker niet onze bedoeling om mensen te kwetsen.”