In het midden

Vul in en ontdek wie of wat er midden in het nieuws staat © Studio Steenhuis, studiosteenhuis.nl

Horizontaal: 1. ‘Australische professor laat oor op _ groeien’ 4. Beginnen in het noorden 9. Man van 28 horizontaal 10. _ _ Baby, Vanilla _ 11. Venijnig betaalmiddel 13. Zulke opmerkingen zijn niet letterlijk bedoeld 16. Ongepast tijdens het eten 18. Had met David Guetta de hit Sexy Bitch 21. Noemden wij SU 22. Druiloor met poedersuiker 26. Opgewonden 28. Vrouw van 9 horizontaal 29. Opus _ 31. Moet eind augustus klaar zijn in Hongarije 32. Worden vaak naïef gevonden 33. Op je neus kijkend

Verticaal: 1. Worden niet in een winkel, maar in een store verkocht 2. Qatar, Vaticaanstad en Swaziland 3. Japanse regels 4. Staan op sportshirts 5. Enthousiaste groet 6. Loopje 7. Komt weer uit de put 8. Daar komt niks van in 12. Connie over Ischa 14. In medias _ 15. Veilig op het honk 17. Tekst voor de pers 19. The Book of _, film met Denzel 20. Alternatief voor flight 21. Daar ging Esther Voet weg 23. Hippe begroeting 24. Met het doel 25. Obstakel op het criminele pad 27. ‘Vader van de Talibaan Hamid __ overleden’ 30. Sheeran of Bever

Oplossing 17 augustus. Horizontaal: 1. BIOBAK 6. BAGDAD 11. MDMA 12. LOEI 13. OXY 14. WOESTE 15. DOCIEL 16. MEEL 23. YODA 24. DRIEEN 26. ARMAND 29. EEN 30. NEER 31. ERIE 32. OCEAAN 33. STAKEN Verticaal: 1. BMW 2. IDOOL 3. OME 4. BASIC 5. KLEMTONEN 6. BEDELAARS 7. AIOLI 8. DOING 9. AXE 10. DYLAN 17. EED 18. VIDEO 19. URINE 20. HYENA 21. NEMEA 22. ERNIE 25. REC 27. ARK 28. DEN

In het midden: VLUCHTELINGEN