Iets meer jongeren gepest op internet

Als mensen worden gepest op internet, is het vaak door een bekende van het slachtoffer, zo schrijft het CBS vandaag in een rapport.

Elf procent van de jongeren tussen de 15 en de 18 jaar heeft in 2014 last gehad van pesterijen via het internet. In deze leeftijdscategorie komt ‘cyberpesten’ het meest voor. Daarna loopt het stapsgewijs terug, tot zo’n 2,5 procent voor volwassenen boven de 45 jaar en 1 procent van de 65-plussers. Gemeten onder alle Nederlanders van 15 jaar en ouder heeft 3 procent last gehad van cyberpesten, dat zijn ruim 400.000 mensen.

Dat blijkt uit een rapport dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag heeft gepubliceerd.

De meest voorkomende vorm van cyberpesten is het verspreiden van laster op het web: het plaatsen van kwetsende teksten op discussiefora of profielsites, of het verspreiden van foto’s, filmpjes of roddels. Ook stalking en bedreiging worden genoemd als vormen van virtuele pesterij. Chantage via het internet wordt het minst vaak genoemd.

Volgens het rapport kent bijna tweederde van de pestslachtoffers de dader. Dat kunnen mensen zijn van het werk, van school of uit de buurt.

De bevindingen van het CBS over 2014 liggen in de lijn van eerdere rapportages. Zowel wat betreft de verdeling over de leeftijdscategorieën, als de soorten pesterijen die het betreft. In 2012 heette het nog dat 10 procent van de jongeren te maken had gekregen met enige vorm van cyberpesten. Het aantal gepeste jongeren neemt dus iets toe. Gemiddeld bleef het aantal gepesten stabiel: in 2012 was het aantal gepeste Nederlanders van 15 jaar en ouder gemiddeld zo’n 3 procent.

Andere onderzoeken komen tot heel andere, soms veel hogere cijfers, tot 72 procent aan toe. Maar als strikte criteria worden gehanteerd (een machtsongelijkheid tussen dader en slachtoffer, een lange periode waarover het pesten zich voltrekt), dan dalen de cijfers al snel. Overigens hanteert het CBS deze criteria niet bij zijn onderzoek.

Vorig jaar oktober heeft staatssecretaris Dekker (Onderwijs, VVD) met basis- en middelbare scholen afspraken gemaakt over de aanpak van pesten en cyberpesten. De onderwijsinspectie controleert sindsdien of scholen een goede aanpak tegen pesten hebben en of ze zich daaraan houden. Het gaat daarbij nadrukkelijk ook over pesten op bijvoorbeeld social media. „Niet alleen in de klas wordt gepest, maar het probleem wordt vaak wel de klas in getrokken”, zo citeert persbureau ANP de staatssecretaris destijds. De afspraken gaan het nieuwe schooljaar in. Dat is vandaag in het noorden begonnen.