Hulp voor Griekenland, maar schuldenlast wordt ondraaglijk

Eerst het goede nieuws uit Griekenland. Om te beginnen is er de instemming van het Griekse parlement met de diep ingrijpende voorwaarden voor het derde Europese steunprogramma ter waarde van 86 miljard euro. Vrijdagavond gingen ook de ministers in de Eurogroep ermee akkoord. Het tweede gunstige nieuws is de snelheid waarmee de Griekse onderhandelaars, het Europese steunfonds ESM, de Europese Centrale Bank (ECB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) deze overeenstemming hebben bereikt.

In het weekeinde van 11 en 12 juli gingen de politieke leiders van de landen in de eurozone akkoord met een reddingsplan. Daags daarna zorgde de ECB voor extra geldsteun aan de wankelende Griekse banken. Vervolgens stelden de Europese landen Griekenland in staat aan zijn financiële verplichtingen te blijven voldoen, inclusief het inlopen van een achterstand op een betaling aan het IMF.

Dan nu het minder goede en ronduit slechte nieuws. De onderhandelaars ramen de reële krimp van de Griekse economie voor dit jaar op 2,3 procent en 1,3 procent in 2016. Pas in de daaropvolgende jaren rekenen zij met groei. En het duurt eveneens langer voordat het beoogde surplus op de begroting exclusief rentebetalingen op schulden is bereikt. Op basis van de nieuwe ramingen dreigt de Griekse schuldenlast, die al is verlicht door lage rentes, uitstel van rentebetalingen en van aflossingen, alsnog onhoudbaar te worden.

Het meest precair is het verwachte gat in het kapitaal van de banken, dat snel gedicht moet worden willen zij hun rol kunnen hervatten als kredietgever voor economische groei.

De cijfers weerspiegelen het economisch falen in de eerste vijf maanden van de regering-Tsipras. Griekenland dacht zijn Europese partners op zijn eigen gunstige voorwaarden te kunnen paaien, maar daar gingen zij niet op in. Zij redden Griekenland nu op hún voorwaarden, zij het voor een astronomisch bedrag dat ze een jaar geleden niet eens durfden te fluisteren.

Het is de vraag of de parlementen in diverse landen daarmee akkoord zullen gaan. In Nederland zal bijvoorbeeld de VVD-fractie, die zich eerder niet wilde uitspreken, woensdag kleur moeten bekennen. Dan keert de Tweede Kamer voor een dag terug van reces.

Wijs geworden door de eerdere tegenslagen zullen de eurolanden nu aandringen op een grote sprong voorwaarts in uitvoering en controle op de hervormingen die nu in de praktijk moeten worden gebracht. Het is de vraag of de Griekse staat bij machte is zijn publieke taak naar behoren te verrichten. Een vraag die dagelijks aan urgentie wint, nu Griekenland steeds zichtbaarder overweldigd wordt door de stroom migranten uit Syrië.