Directeur architectuurinstituut gunde vaak opdrachten aan levenspartner

Guus Beumer, directeur van Het Nieuwe Instituut in Rotterdam, heeft 29 keer met overheidsgeld een opdracht gegund aan het bedrijf van zijn partner. Overal waar Beumer sinds 2001 als curator of directeur de scepter zwaaide, gingen opdrachten naar EventArchitectuur, het bureau van levenspartner Herman Verkerk. Dat blijkt uit een inventarisatie van NRC.

Voor de keuze voor Verkerk zouden er telkens artistieke redenen zijn. Andere architecten konden in de regel niet meedingen naar de opdrachten.

De verwevenheid tussen Beumer en Verkerk kwam in 2011 voor het eerst in het nieuws. Het bleef zonder gevolg voor Beumer die toen nog in museumdirecteur in Maastricht was. In 2013 werd hij directeur van Het Nieuwe Instituut, de opvolger van het Nederlands Architectuurinstituut.

Direct na zijn benoeming in Rotterdam werd Verkerk ook actief onder de paraplu van Het Nieuwe Instituut. En deze zomer gaf Beumer het bedrijf van zijn partner opnieuw een opdracht van 35.000 euro om een mode-expositie te ontwerpen. Het instituut ontvangt subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de gemeente Rotterdam.

Goedgekeurd

De raad van toezicht van het instituut, voorgezeten door voormalig secretaris-generaal van het ministerie van OCW Koos van der Steenhoven, heeft de recente opdracht goedgekeurd. Hij voert het woord namens Beumer, Verkerk en het instituut:

“Wij hebben het aan de Governance Code Cultuur (de gedragscode voor culturele instellingen) getoetst. De raad van toezicht was unaniem van mening dat het in dit incidentele geval kon. Doorslaggevend was de specifieke kwaliteit die het bedrijf inbrengt.”

Verkerk is niet de enige relatie die Beumer voor de mode-expositie heeft ingeschakeld. Ook José Teunissen, lid van de raad van toezicht, kreeg van Beumer een betaalde opdracht. Zij is eveneens een bevriende relatie. Van der Steenhoven:

“Ook bij haar hebben we gekeken of er niet iemand anders als adviseur kon optreden, maar zij was de beste. (…) Het is voldoende dat ze, terwijl ze werkt voor de tentoonstelling, tijdelijk terugtreedt uit de raad van toezicht.”

Minister Bussemaker (PvdA, OCW) vindt dat de raad van toezicht “uiterst zorgvuldig” is geweest. De minister schrijft dat in een brief die ze vorige week stuurde aan architect Kees van der Hoeven uit Wassenaar die de kwestie bij haar meldde.

Lees het achtergrondverhaal ‘Geen betere kandidaat dan zijn levenspartner’ in nrc.next.
    • Joep Dohmen