Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Wetenschap

Hoeveel verdient een agent?

Foto ANP

Al maanden voeren de politiebonden actie voor een betere cao. Onvrede in het korps was er al bij de reorganisatie vorig jaar. Districtchefs raakten door bezuinigingen hun baan kwijt, ondersteunend personeel moest door centralisatie verder reizen. Agenten op straat werden er toen nauwelijks door geraakt. Maar na het cao-voorstel in februari nam ook bij hen het gevoel van onrecht toe. Hoeveel verdient een politieman eigenlijk?

Wie die vraag wil beantwoorden, heeft het Besluit Bezoldiging Politie (BBP). Hierin staan de bepalingen over het salaris onderverdeeld in achttien schalen (plus een 19e schaal voor de korpschef), over de Onvermijdelijk Verzwarende Werkomstandigheden, over de gratificatie, de bijdrage levensloopregeling, over de toelage bezwarende functies, over de inconveniëntentoelage, over de vergoedingen in verband met extra diensten, over de dertiende maand, over de voorzieningen in verband met ziekte, over de maaltijdvergoeding bij overwerk, over de vakantie-uitkering en de dertiende maand. Om maar wat te noemen. Het besluit heeft de omvang van een Ikea-catalogus.

Maar dan nog is die vraag - wat een Nederlandse politieman nu eigenlijk verdient - nog niet zo eenvoudig te beantwoorden. Volgens minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie, VVD) is de beloning “gemiddeld genomen niet ongunstig, ook niet in vergelijking met de private sector”. Hij schreef dit vorige week in een brief aan de politiebonden die al maanden actievoeren voor een betere cao. De minister beroept zich op een studie van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van vorig jaar.

Klik op de bollen voor meer informatie over het salaris van politieagenten, in zes getallen.

Eenmalig 500 euro

Om arbeidsvoorwaarden te creëren die “recht doen aan de zwaarte van het beroep” wil Van der Steur niet verder gaan dan een loonsverhoging van 5,05 procent over twee jaar en een eenmalige uitkering van 500 euro. Een beginnend agent verdient volgens cijfers van het departement bruto ongeveer 32.000 euro per jaar: netto ruim 1.700 euro per maand. Verreweg de meeste agenten – zo’n 70 procent – zitten in schaal 7 (hoofdagent), schaal 8 (brigadier of wijkagent) of schaal 9 (inspecteur).

De precieze hoogte van het salaris hangt af van de toelagen die een agent krijgt. Bij inzet als lid van de mobiele eenheid ontvangt hij een extra dagvergoeding. Werkt hij in het weekend, op een feestdag of ’s nachts dan krijgt hij ook een toelage, afhankelijk van het tijdstip, van 3,82 tot 5,73 per uur. En dan is er ook nog een extra overwerkvergoeding van 6 euro en een piketvergoeding van 1 euro bruto per uur.

Promoveren? Toelages kwijt

Een medewerker BPZ (basis politiezorg oftewel straatagent) in schaal 7 kan maandelijks zo’n 500 euro verdienen via zijn vaste en variabele toelagen. Het kan het voor een agent zelfs financieel onaantrekkelijk maken te promoveren tot een rechercheur in schaal 8 omdat een rechercheur weliswaar een hoger salaris geniet, maar minder toelages ontvangt (alleen overwerk). Een leidinggevende bij de politie (schaal 14) verdient al gauw zo’n 3.400 netto.

Werknemers van de politie bereiken vaak na een jaar of twintig hun maximale salaris. Voor functies vanaf schaal 9 is een hbo- of universitaire achtergrond vereist. Dat betekent dat veel agenten er alleen nog maar via een algehele loonsverhoging financieel op vooruit kunnen gaan. Dat verklaart volgens het departement ook mede waarom er bij de politie sprake is van een harde onderhandelingscultuur.