Jeugdzorg niet toegerust op Syriëgangers

Jeugdzorginstellingen zijn onvoldoende toegerust om jonge Syriëgangers te behandelen. De Raad voor de Kinderbescherming vindt het „frustrerend” dat geradicaliseerde tieners niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. Om te voorkomen dat minderjarigen afreizen naar Syrië worden zij opgesloten in tehuizen van jeugdzorg. Ten minste zeven tieners zijn hier ondergebracht omdat zij wilden uitreizen. Nog eens negen kinderen zijn geplaatst in pleeggezinnen. Het is de bedoeling dat radicale tieners in jeugdinstellingen worden behandeld. Maar de behandeling gaat soms niet of te laat van start. Het aanbod van de instellingen is ontoereikend om de complexe problematiek van radicalisering te behandelen.