Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Sekswerker is beter beschermd als werk niet strafbaar is

Waarom dit nieuwe beleid? We moeten sekswerker en klant decriminaliseren, legt Amnesty International uit in een Q&A.

Op de eigen website heeft Amnesty International een aantal vragen gesteld en zelf beantwoord over het nieuwe beleid omtrent het beschermen van de rechten van sekswerkers:

Wat wordt bedoeld met het decriminaliseren van sekswerkers?

‘Decriminaliseren van sekswerkers’ betekent het schrappen van alle wetten die seksuele dienstverlening met wederzijdse instemming tussen volwassenen verbieden. Hierbij is dus zowel de sekswerker als de klant niet strafbaar.

Wat is het verschil tussen legalisering en decriminalisering?

De decriminalisering van sekswerk betekent dat sekswerkers niet langer de wet overtreden door hun werk uit te voeren. Als sekswerk wordt gelegaliseerd, betekent het dat de staat wetten moet opstellen om sekswerk te reguleren. Dit kan leiden tot een tweedeling, waardoor sekswerkers die zich niet aan de regels houden alsnog gecriminaliseerd worden. Dit zijn meestal de meest gemarginaliseerde sekswerkers die op straat werken. Deze zijn het meest kwetsbaar voor schendingen.

Waarom dienen kopers van seks ook gedecriminaliseerd te worden?

Als het kopen van seks nog steeds strafbaar is, blijven sekswerkers kwetsbaar voor schendingen. Zij moeten dan nog steeds risico's nemen om hun klanten te beschermen. Sekswerkers met wie Amnesty regelmatig sprak vertelden dat klanten vaak vroegen hen thuis te ontvangen om zo de politie te ontwijken. Terwijl sekswerkers liever gaan naar een plek waar sekswerk veiliger voelt.

Waarom wil Amnesty sekswerk decriminaliseren?

Sekswerkers vormen een van de meest gemarginaliseerde groepen ter wereld. Door deze kwetsbare positie worden zij makkelijk het slachtoffer van geweld, willekeurige arrestatie, uitbuiting, mensenhandel en gedwongen hiv-testen. Ook worden sekswerkers soms uitgesloten van gezondheidszorg en andere sociale voorzieningen. Amnesty kijkt als mensenrechtenorganisatie naar de beste manier om mensenrechtenschendingen van sekswerkers te voorkomen. Onderzoek wijst uit dat het criminaliseren van seks met wederzijdse instemming tussen volwassen kan leiden tot meer schendingen. Deze worden begaan door cliënten, de politie en andere dienstverleners.

Zal decriminalisering bijdragen aan de bescherming van de rechten van sekswerkers?

Onderzoek toont aan dat als sekswerk wordt gedecriminaliseerd, sekswerkers aan kunnen dringen op veiligere werkomstandigheden en aangifte kunnen doen als ze slachtoffer worden van geweld, discriminatie of andere schendingen. Als sekswerkers niet langer gezien worden als criminelen lopen ze minder risico om slachtoffer te worden van agressieve tactieken van de politie. Bovendien biedt de politie dan meer bescherming doordat er goed contact kan ontstaan met de sekswerkers.

Keurt Amnesty hiermee gedwongen prostitutie en mensenhandel goed?

Het beleidsvoorstel is gericht op het werk van sekswerkers die met wederzijdse instemming seksuele diensten verlenen. Gedwongen prostitutie en seks met minderjarigen tegen betaling moet uiteraard worden bestreden. Amnesty veroordeelt alle vormen van mensenhandel. Mensenhandel is een mensenrechtenschending en daders moeten strafrechtelijk worden vervolgd. In het beleidsstuk pleit Amnesty daarom voor wetten die de uitbuiting en mishandeling van sekswerkers strafbaar stelt.

Ons beleid is niet gericht op het beschermen van ‘pooiers’. Derden die sekswerkers uitbuiten of misbruiken zullen volgens dit model nog steeds vervolgd moeten worden.