Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Hulp om eruit te stappen, dat zou veel beter helpen

Schokkend, dat juist Amnesty die kwalijke praktijken legitimeert, vinden advocaten, ngo’s, Hollywoodsterren en een oud-president.

De afgelopen weken en dagen hebben tal van prominenten zich tot Amnesty gericht om te protesteren tegen het (voorgenomen en inmiddels aangenomen) beleid om campagne te gaan voeren voor het decriminaliseren van sekswerk.

In Nederland was Volkskrant-columniste Elma Drayer een van de eersten die erover schreef. Ze maakte vooral bezwaar tegen de insteek van Amnesty. In een eerdere versie van het voorstel stond bijvoorbeeld deze zin: Seksuele verlangens en activiteiten zijn fundamentele menselijke behoeften. Het criminaliseren van mensen die deze behoeften niet langs de meer traditionele, erkende weg kunnen of willen vervullen en daarom seks kopen, kan een schending betekenen van het recht op privacy, en een ondermijning van het recht op vrije meningsuiting en gezondheid.

Hiernaast staan fragmenten van twee open brieven: een van een grote groep ondertekenaars en een van Jimmy Carter, president van de Verenigde Staten van 1977 tot en met 1981.

Brief van honderden organisaties en prominenten

Er is steeds meer bewijs dat de catastrofale gevolgen aantoont van de decriminalisering van sekswerk.

De explosieve groei van legale bordelen in Duitsland heeft een toename van mensenhandel voor seks veroorzaakt. Daarnaast zijn er rapporten die aantonen dat ook in Nederland een exponentiële toename van mensenhandel voor seks heeft plaatsgevonden, die direct gekoppeld is aan de decriminalisering van de seksindustrie in 2000. De Nederlandse overheid bevestigt dat verband.

Internationale wetten en convenanten erkennen machtsmisbruik bij intens kwetsbare groepen – armen, slachtoffers van incest, transgenders, daklozen – als een middel voor uitbuiting.

Elke dag bestrijden we de toegang van mannen tot vrouwenlichamen via macht en controle, van genitale verminking tot gedwongen huwelijken; van huiselijk geweld tot schending van het recht op voortplanting. Het is onbegrijpelijk dat een mensenrechtenorganisatie met de statuur van Amnesty verzuimt prostitutie te herkennen als een oorzaak en een gevolg van genderongelijkheid.

Een belangrijke manier om mensenrechten van mensen die commercieel worden uitgebuit voor seks te beschermen, is te zorgen voor uitgebreide dienstverlening en exitstrategieën, voor het geval zij het sekswerk willen verlaten, en hun uitbuiters ter verantwoording roepen.

Ook een resolutie van het Europees Parlement uit 2014 erkent prostitutie als een vorm van geweld tegen vrouwen en een belediging voor de menselijke waardigheid. Het spoort lidstaten aan om wetten aan te nemen die alleen verkopers van seks decriminaliseren en alleen kopers van seks criminaliseren.

Brief van Jimmy Carter

Het is geen mensenrecht van hen met macht en privileges om voor hun eigen bevrediging de lichamen te kopen van hen met financiële, veiligheids- en emotionele noden.

Die praktijken zijn intrinsiek kwalijk; het beschermen of uitbreiden van dergelijke handelingen legitimeert de seksuele uitbuiting van een schokkend aantal kwetsbare mensen, waarvan de meerderheid vrouwen en kinderen.

We drukken u op het hart om elk voorstel te verwerpen dat niet kopers, pooiers en andere uitbuiters verantwoordelijk houdt voor de schade die zij aanrichten bij seksverkopers (die niet gecriminaliseerd zouden moeten worden).