Kamp pleit voor versoepeling regels gaswinning op Noordzee

Volgens minister Kamp blijft gas tot 2050 essentieel voor energievoorziening. Met name gas uit de Noordzee.

Er ligt nog veel gas onder de Noordzee en met een enkele aanpassing van de regels wordt het voor de gasindustrie ook interessant om die te winnen.

Dat is de boodschap waarmee minister Kamp (Economische Zaken, VVD) vandaag de zee op is gegaan. Niet om gasproductieplatforms te bezoeken, maar om de aanleg te bekijken van windparken op zee.

In een persverklaring legt de minister nadrukkelijk een verband tussen de ‘nieuwe’ duurzame energie en de ‘oude’ fossiele brandstof gas. „Windparken op zee zullen over acht jaar elektriciteit leveren aan ruim vijf miljoen huishoudens. Maar in de geleidelijke transitie naar een volledig duurzame energievoorziening in het jaar 2050 zijn fossiele brandstoffen, zoals gas, de komende jaren onverminderd van cruciale betekenis voor de Nederlandse samenleving. Het nog winbare Noordzee-gas kan helpen de importafhankelijkheid te beperken.”

Het gas in de bodem van de Noordzee ligt voornamelijk in kleine velden. Volgens wetenschappelijk onderzoeksbureau TNO ligt er nog 118 miljard kubieke meter winbaar gas in de al 268 bekende velden. TNO schat dat er daarnaast nog 165 miljard kubieke meter gas ligt in velden die nog niet ontdekt zijn.

De winning van gas uit deze kleine velden is kostbaar. Om de industrie tegemoet te komen in de kosten kunnen bedrijven nu al een investeringsaftrek aanvragen voor de opsporing en de winning van het gas.

Op dit moment zijn de exploitanten nog verplicht om de infrastructuur – de verbinding tussen de gasputten, het platform en de aansluiting op verbindingen naar het land – op te ruimen zodra het veld is uitgeput.

Minister Kamp pleit nu voor een versoepeling van de regels waardoor een deel van de infrastructuur zou kunnen blijven liggen om te worden aangewend voor mogelijke exploitatie van nieuwe, kleine velden.