Hehehe, bijna niemand zegt lol

Humor uiten op sociale media kan op verschillende manieren. Facebook onderzocht het fenomeen ‘e-laughing’.

Emoji: huilen van het lachen.
Emoji: huilen van het lachen.

Haha, hehe, gnagna, hihihi: onze manier van lachen ontwikkelt zich door de jaren heen. Ook online. Facebook onderzocht het fenomeen ‘e-laughing’: de manier waarop wij online – in dit geval, op Facebook – laten weten dat we iets grappig vinden.

Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in The New Yorker naar de opkomst van ‘hehe’ in online communicatie, in plaats van het klassieke ‘haha’. Auteur Sarah Larson, 42 jaar en een fervent haha’er, had de indruk dat vooral jongeren hehe’den.

Ze begreep niet goed wat de hehe’ers bedoelden. Was het een bedekte lach, een gemene gniffel, een inside joke? Ze hoorde er niet meer bij, luidde haar conclusie: „Terwijl ik mijn weg naar middelbare leeftijd haha, heeft de jeugd een nieuwe lach uitgevonden.”

Het datateam van Facebook besloot om Larsons aanname tegen het licht te houden. Het analyseerde alle berichten en comments op het sociale netwerk gedurende een week in mei waarin e-laughs werden geuit – zo’n 15 procent van alle berichten.

Wat bleek? Haha (waar in het onderzoek ook afgeleiden als hahaha, HAHAHA en haahhaa onder werden geschaard) is de populairste manier om te lachen op Facebook, bij zowel jong als oud. Liefst 51,4 procent lacht zo. 13,1 procent van de Facebookers bezigt hehe of een variant daarop. De gemiddelde hehe’er bleek zelfs iets ouder dan de gemiddelde haha’er. Mannen hehe’en meer dan vrouwen.

Jongeren gebruiken wel vaker emoji’s (smileys) dan ouderen. Ook vrouwen kiezen veel voor deze lachende icoontjes. 33,7 procent van alle e-laughs op Facebook bestaat uit een emoji – een simpele glimlach danwel blozend, knipogend, tong uitstekend of huilend (van het lachen) exemplaar.

Dan zijn er, net als bij dialecten, ook regionale verschillen. Het onderzoek keek daarbij alleen naar de VS: haha en hehe is populair aan de westkust, het midwesten gebruikt veel emoji’s en in Texas en Florida zijn ze gek zijn op het gebruik van ‘lol’.

De vroege internetterm ‘lol’ (een afkorting voor ‘laughing out loud’) is, afgezien van de zuidelijke staten van de VS, danig op zijn retour. Slechts 1,9 procent van alle e-laughs op Facebook bestond uit lol. En goed nieuws voor Larson: niet haha’ers maar lol’ers bleken het oudst.

    • Eva de Valk