EU maakt 2,4 miljard extra vrij voor migranten

De Europese Commissie heeft 2,4 miljard euro beschikbaar gesteld om landen beter in staat te stellen om te gaan met het snel gestegen aantal migranten. Het merendeel van het geld, dat over de Europese begrotingsperiode 2014-2020 beschikbaar komt, gaat naar Italië en Griekenland.

Het extra geld uit Brussel is bestemd voor twee hoofddoelen. Het eerste is de opvang van asielzoekers te verbeteren en de asielprocedure in het algemeen te stroomlijnen. Daaronder vallen „betere opvangcapaciteit, integratie van migranten op lokaal en regionaal niveau en doeltreffendere terugkeerprogramma’s”. Deze fondsen gaan vooral naar Italië, Griekenland, Spanje en Zweden.

Het tweede hoofddoel is „beter grensbeheer en -toezicht”. Hieronder valt ook controle op drugs- en mensenhandel en terrorisme. De lijst van landen die hiervoor geld uit Brussel krijgen, is veel uitgebreider en omvat vrijwel alle Oost- en Zuid-Europese landen plus Ierland. Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk staan niet op de lijst van landen die extra geld voor deze programma’s krijgen.

Italië krijgt over een begrotingsperiode van zes jaar in totaal 558 miljoen euro, Griekenland 474 miljoen euro. Eurocommissaris Dimitris Avramopoulos (Migratie) had eerder deze maand kritiek op Griekenland omdat het land door trage besluitvorming andere EU-fondsen voor opvang van vluchtelingen onbenut liet.