Tijd

Mijn broer is ongeneeslijk ziek. Hij heeft besloten dat hij geëuthanaseerd wil worden.

Nadat de beslissing is gevallen en de betreffende artsen zijn ingelicht, verschijnt een verpleegkundige die het infuus zal aanbrengen. Hij gaat op de rand van het bed zitten, stroopt mijn broers mouw omhoog en vraagt: „Kan ik uw horloge afdoen?” Mijn broer antwoordt: „Ja hoor, ik weet wel hoe laat het is.”