Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Economie

Startende ondernemers in Nederland houden het lang vol - maar hoe?

Beeld iStock

Leuk hoor, al die nieuwe bedrijven, maar hoeveel blijven nou eigenlijk echt bestaan? Uit onderzoek van de OECD blijkt dat Nederlandse ondernemers het relatief goed doen. Van de startende ondernemingen in ons land overleeft ruim de helft de eerste vijf jaar. Hoe komt het dat we het zo goed doen?

Het gemiddelde van de 25 OECD-landen die zijn meegenomen in het onderzoek is 44 procent. Daar zit Nederland dus ruim boven.

Volgens Roy Thurik, hoogleraar Economie en Ondernemerschap aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, komt het starten van een onderneming voort uit grofweg twee motivaties: je wil het en je moet wel. Thurik:

“In landen met een goeddraaiende economie beginnen mensen vaker een eigen bedrijf omdat ze het echt willen. In landen met een minder goede economie speelt het moeten een grotere rol. Daar is niks mis mee, maar iets ‘moeten’ heeft altijd minder kans van slagen dan iets echt ‘willen’.”

Hoeveel werkgelegenheid?

De werkgelegenheid die startende bedrijven in Nederland opleveren is maar een klein deel van de totale werkgelegenheid. Juist in landen zoals Letland en Litouwen is dat aandeel veel groter. “Maar dat zijn nu net landen zonder grote of internationale bedrijven”, zegt Thurik.

Relatief gezien is dus maar een heel klein deel van de Nederlandse beroepsbevolking werkzaam in een startende onderneming. Volgens Thurik kunnen dat nou net de echte die-hards zijn. Voor hen is het meer een kwestie van ‘willen’, dan van ‘moeten’. En dat vergroot dus gelijk de slagingskans.

Hetzelfde geldt voor België. Daar is de kans op dat je bedrijf blijft bestaan erg groot, maar het is slechts een klein percentage van de werkende mensen dat eraan begint.

Veel verschillende succesfactoren

Maar hoe kan het dat Duitsland en Noorwegen - met goede economieën - veel lager scoren dan Nederland? Thurik ziet uiteenlopende factoren die van invloed zijn op het slagen van een onderneming. Als eerste je motivatie, maar ook de sector waarin je begint en de ervaring die je al hebt. Daarnaast heeft je bereidheid om risico’s te nemen invloed op je bedrijf en de kennis van je eigen vaardigheden en kunnen.

“We praten dan natuurlijk over individuele kansen, niet over kansen vanuit de economische omstandigheden in landen. Maar dat is heel moeilijk, op basis van zo’n onderzoek.”

Gewoon blij zijn

Ook al valt het niet direct te verklaren vanuit economisch perspectief, het is volgens Thurik ‘gewoon fijn’ dat het merendeel van de Nederlandse ondernemingen het volhoudt. Nog belangrijker is dat ze ook groeien, want dat is weer goed voor de werkgelegenheid.

Bij de start heeft een Nederlands bedrijf gemiddeld drie werknemers. Dat neemt vervolgens ieder jaar toe.

Ter vergelijking: Amerikaanse bedrijven starten dan misschien wel met gemiddeld zes werknemers, dit aantal neemt in de jaren die volgen nauwelijks toe. Qua ontwikkeling en groei van nieuwe bedrijven doet Nederland het volgens de OECD dus best goed.