Knarsetandend staat minister vertrekpremie aan NS-baas toe

Bij de ontslagzaak van NS-topman Huges zijn zoveel fouten gemaakt, dat hij zeker recht heeft op 175.000 euro.

Timo Huges had volgens juristen van Dijsselbloem meer kunnen eisen.
Timo Huges had volgens juristen van Dijsselbloem meer kunnen eisen. Foto Inge van Mill / ANP

Het moet een van de pijnlijkste brieven zijn geweest die minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) ooit naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Gisteren maakte de bewindsman bekend dat de NS en Timo Huges een akkoord hebben bereikt over de ontslagvergoeding van de topman.

Dijsselbloem wilde eerst van geen vertrekpremie weten, maar door een reeks van fouten bij NS en aandeelhouder Financiën kan Huges toch 175.000 euro van zijn voormalige werkgever tegemoet zien. En dat betreurt de bewindsman „ten zeerste”.

De geluiden uit de Tweede Kamer waren gisteren minder omfloerst. „Buitengewoon amateuristisch”, „slordig” en „ontluisterend”, zo wordt de gang van zaken genoemd.

Timo Huges kreeg dit voorjaar ontslag wegens zijn betrokkenheid bij onregelmatigheden bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. Dat gebeurde op 5 juni. Althans, dat dacht de minister.

Later bleek dat van een formeel ontslag door de commissarissen geen sprake was en dus zond Dijsselbloem alsnog een ontslagbrief naar Huges. Dat was op 19 juni. Maar uit een schrijven van de landsadvocaat, die gisteren ook naar de Kamer is gestuurd, blijkt dat besluit evenmin rechtsgeldig te zijn geweest.

Zo was Huges niet gehoord en had de commissarissen van NS geen advies uitgebracht. Dat is tegen de wet. Pas op 10 juli ging bij Financiën wel een correcte ontslagbrief de deur uit.

„Buitengewoon amateuristisch dat iemand drie keer ontslagen moet worden”, constateert Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66). „Het is wrang dat door fouten onder verantwoordelijkheid van de minister zoveel geld betaald moet worden, terwijl er bij de aanbesteding sprake was van fraude.”

Volgens Van Veldhoven heeft Dijsselbloem te veel vertrouwd op de commissarissen die bij het staatsbedrijf toezicht hielden. „Je kunt hier toch wel spreken van oogkleppen. Ik ben erg benieuwd naar zijn eigen conclusies.” Die eigen conclusies kan Dijsselbloem volgende maand tijdens een gepland spoordebat trekken.

De situatie had nog pijnlijker kunnen uitpakken als Huges niet had aangestuurd op een schikking. Volgens de juristen van Dijsselbloem kon de voormalige NS-topman rekenen op een opzegtermijn van zes maanden en een ontslagvergoeding van een jaarsalaris In 2014 bedroeg dat 430.000 euro.

Nu is overeengekomen dat NS 175.000 euro betaalt en dat bedrag staat gelijk aan een opzegtermijn van zes maanden. Opvallend, zegt CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. „Huges stapte naar de rechter voor slechts drie maanden en in de schikking is dat verdubbeld tot zes maanden salaris.”

Dat is waar, maar onder de streep verandert daarmee niets. Behalve drie maanden salaris wilde Huges zijn bonus over 2014 behouden (zo’n 75.000 euro) en ook zijn resterende vakantiedagen verzilveren. Dat kwam uit op 179.000 euro. Door drie maanden extra te betalen kan Dijsselbloem nu tegen de Kamer zeggen dat Huges de bonus over 2014 teruggeeft.

„Ik denk dat de heer Huges minder geïnteresseerd was in de opbouw van het bedrag”, zegt Omtzigt. Hij spreekt van een ontluisterende gang van zaken: „Er was sprake van malversaties en door slordigheid van de staat moet er toch een vertrekvergoeding worden betaald.”

Huges en NS tonen zich tevreden met de uitkomst. De affaire met de Limburgse aanbesteding is zo pijnlijk, dat niemand op extra publiciteit zit te wachten. „Alle partijen kunnen nu weer naar de toekomst kijken”, reageert Huges.

Zover is de bewindsman nog niet. Of hij wil of niet, Dijsselbloem mag eerst nog eens uitgebreid met een kritische Kamer terugkijken.

    • Erik van der Walle