Vertrekpremie Kosovaren en Mongolen afgeschaft

Kosovaren die vrijwillig willen terugkeren naar hun land van herkomst nadat hun asielaanvraag is afgewezen, krijgen sinds 1 augustus geen vertrekpremie meer mee. Dit geldt ook voor Mongolen die eerder in Europa asiel hadden aangevraagd.

Exterieur van een gebouw op terugkeerlocatie asielzoekerscentrum Ter Apel. Foto ANP / Vincent Jannink

Kosovaren en Mongolen die vrijwillig willen terugkeren naar hun land van herkomst nadat hun asielaanvraag is afgewezen, krijgen sinds 1 augustus geen vertrekpremie meer mee. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD, Veiligheid en Justitie) heeft de regeling voor die groepen afgeschaft, zo bevestigt een woordvoerder, omdat er aanwijzingen zijn dat er “oneigenlijk gebruik” van werd gemaakt.

De regeling is bedoeld om mensen te motiveren “duurzaam terug te keren” naar het land van herkomst. Het vermoeden bestaat echter dat sommige aanvragers naar Nederland kwamen, speciaal om aanspraak te maken op de premie. Het ministerie houdt het aantal asielaanvragen in de gaten en zag een plotselinge stijging voor bepaalde groepen.

Sterke stijging

Het gaat volgens de zegsvrouw om Mongolen die eerder elders in Europa asiel hadden aangevraagd en om alle Kosovaren die geen verblijfsvergunning hebben gekregen. Uit cijfers van het ministerie blijk dat de instroom in 2015 fors is toegenomen, terwijl dat niet tot verblijfsverlening heeft geleid (lees hier het meest recente rapport van de Immigratie- en Naturalisatiedienst):

De IND heeft in 2014 58 asielverzoeken gekregen van Kosovaren. In 2014 heeft de IND 54 asielverzoeken afgewezen en aan de DT&V overgedragen. De IND heeft in 2015 tot nu toe 281 asielverzoeken gekregen van Kosovaren. 152 asielverzoeken zijn tot nu toe afgewezen en aan de DT&V overgedragen.

Niets strafbaars

Vreemdelingen die bereid zijn vrijwillig terug te keren, krijgen daar hulp bij. Ze ontvangen een vliegticket (enkele reis) en kunnen aanspraak maken op geld of goederen, bijvoorbeeld zodat ze in eigen land een bedrijfje kunnen opzetten. Binnen de zogeheten Herintegratie Regeling Terugkeer komen asielaanvragers in aanmerking voor een bijdrage van 1.750 euro per volwassene en 880 euro per kind.

Het is niet de eerste keer dat wordt besloten de regeling voor bepaald groepen af te schaffen. In 2011 gebeurde dat bij asielzoekers uit Macedonië en in 2010 met Georgiërs. Het gaat hier niet om fraude of andere strafbare feiten.

    • Laura Klompenhouwer