Doorstroom van mensen met verblijfsvergunning loopt vast

Het aantal vluchtelingen dat recht heeft op een woning is de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld.

COA Amersfoort: Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Links kantoren en op de achtergrond een van de wooneenheden. Foto ANP / Erik van 't Woud

De aanhoudende hoge instroom van vluchtelingen heeft tot gevolg dat de doorstroom naar een eigen huis van mensen met een verblijfsvergunning, stokt. Het aantal vluchtelingen dat recht heeft op een woning is toegenomen van 5.300 in 2010 tot ruim 12.000 op dit moment. Ongeveer de helft van de bewoners van asielzoekerscentra heeft een verblijfsvergunning en dus in principe recht op een eigen huis.

Doordat er niet genoeg huizen zijn, blijven de vergunninghouders in de opvang, waardoor de asielzoekerscentra overvol raken. Gemiddeld komen er 1200 mensen per week binnen bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). In de eerste zeven maanden van dit jaar lag de instroom in de opvang ruim 4000 hoger dan in dezelfde periode vorig jaar: 21.000 tegenover 17.000.

Twitter avatar COAnl COA Het antwoord op de meest gestelde vraag: hoeveel #asielzoekers vangt het COA in totaal op? is: 27.025 mensen. #faq #dtv #asiel

Het COA heeft eerder aangegeven dat de opvangcapaciteit onder druk staat, en gaf dinsdag weer een update. De hoge instroom wordt niet alleen veroorzaakt door nieuwe vluchtelingen, maar ook door zogeheten ‘nareizigers’ van vergunninghouders. Hun aantal is fors gestegen. Tot afgelopen zaterdag heeft het COA dit jaar 7.000 nareizigers opgevangen: een verdubbeling in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

    • Laura Klompenhouwer