Waarom zijn zoveel jongeren lid?

Steeds meer jongeren zijn lid van de openbare bibliotheek. Dat blijkt uit gisteren gepresenteerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

1Steeds meer jongeren, echt?

Verreweg de meeste leden van openbare bibliotheken zijn nu beneden de achttien jaar. Het aantal jonge leden stijgt bovendien nog steeds, tot 2,2 miljoen dit jaar. Het aantal volwassen leden is juist gestaag gedaald, inmiddels tot 1,6 miljoen.

2 Waaraan is dat te danken?

Volgens Frank Huysmans, bijzonder hoogleraar bibliotheekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam is dit het resultaat van campagnes met gratis lidmaatschappen die aan kinderen worden aangeboden. En dan zijn er nog allerlei programma’s om kinderen via de scholen lid te maken.

3Helpen die programma’s ook?

Jawel, op scholen had het stimuleren van bibliotheekbezoek een gunstig effect. Meisjes hebben er gemiddeld meer baat bij dan jongens, volgens Huysmans. Maar in hoog opgeleide gezinnen wordt meer gebruikgemaakt van dat gratis lidmaatschap dan in laagopgeleide. „Met alleen het aanbieden van een lidmaatschap ben je er niet”, aldus Huysmans. „Je moet je als overheid extra inspannen om degenen voor wie het bedoeld is, er gebruik van te laten maken”.

    • Maarten Huygen