Openbare bibliotheek telt steeds meer jonge leden. Maar die lenen steeds minder

Steeds meer jongeren worden lid van een openbare bibliotheek, blijkt uit CBS-onderzoek ANP REMKO DE WAAL

De afgelopen jaren zijn steeds meer jongeren lid geworden van de openbare bibliotheek. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een onderzoek naar 100 jaar bibliotheekwezen. Wel leent een bibliotheeklid, jong of oud, steeds minder boeken.

In 2013 waren meer dan twee miljoen bibliotheekleden jonger dan 18 jaar, 65 procent van de Nederlandse jongeren. Zij leenden in totaal 38 miljoen papieren boeken. Dat is een afname van 30 procent ten opzichte van 2005, benadrukt het CBS. Toen werden er door jongeren nog 53 miljoen boeken geleend.

Ook afname boekenuitleen volwassenen

Nederlandse volwassenen leenden in 2013 eveneens rond de 38 miljoen papieren boeken. Ook dit betreft een afname ten opzichte van 2005. Van 40 procent. In 2005 namen Nederlandse volwassen 67 miljoen papieren boeken mee uit de bibliotheek.

In 2013 waren zo’n 1,6 miljoen volwassenen lid van een openbare bibliotheek, 12 procent van de Nederlandse bevolking.

Bibliotheekvestigingen en papieren collectie nemen af

In 2000 telde Nederland 542 bibliotheekvestigingen. In 2013 waren er door fusies nog 160 vestigingen over. In het midden van de jaren negentig telde de Nederlandse openbare bibliotheek de meeste leden: 4,5 miljoen. Nu zijn dat er rond de 3,8 miljoen.

Het totaal aantal papieren boeken in de bibliotheekcollectie daalde sinds de jaren negentig met 40 procent: van 42 miljoen tot 25 miljoen. Cijfers over e-books die via bibliotheken worden verspreid zijn nog niet bekend.

In 1983 werden er bijna 175 miljoen boeken uitgeleend, een recordjaar. In dat jaar leende een bibliotheeklid gemiddeld 42 boeken per jaar. Nu is dat gedaald tot een gemiddelde van 20 boeken. Volwassen lenen gemiddeld 18 boeken per jaar. Jongeren iets meer: 23.

    • Roderick Nieuwenhuis