Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Boeken

Meer jongeren lid van de bibliotheek

Archiefbeeld van de Centrale Bibliotheek in Rotterdam, die op 1 augustus 1983 geopend werd.
Archiefbeeld van de Centrale Bibliotheek in Rotterdam, die op 1 augustus 1983 geopend werd. Foto ANP / Paul Stolk

Steeds meer jongeren zijn lid van een openbare bibliotheek. In 2013 waren 2,2 miljoen leden jonger dan 18 jaar, tegenover 2 miljoen in 2005. Het aantal volwassen leden bedroeg in 2013 iets meer dan 1,6 miljoen. In 1999 waren dit er nog 2,2 miljoen.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Van de jongeren in Nederland was in 2013 65 procent lid van een bibliotheek tegenover 12 procent van de volwassenen.

Opvallend is volgens het CBS dat jongeren in 2013 bijna evenveel papieren boeken leenden als volwassenen, ongeveer 38 miljoen. Wel is het aantal boeken dat is uitgeleend aan jongeren tussen 2005 en 2013 met bijna 30 procent afgenomen. In 2005 leenden jongeren nog ruim 53 miljoen boeken.

In dezelfde periode nam het aantal boeken dat aan volwassenen werd uitgeleend met ruim 40 procent af; dat was in 2005 67 miljoen. In totaal daalde het aantal uitgeleende boeken in deze periode met 35 procent.

Aantal-leden-openbare-bibliotheek-15-08-04(1)

Nog 160 bibliotheken

In 1900 werd de eerste openbare bibliotheek opgericht in Dordrecht. Het aantal bibliotheken steeg daarna tot 542 in 2000. Vervolgens nam het aantal door schaalvergroting, samenwerkingsverbanden en fusies weer af tot 160 in 2013. Het aantal ingeschreven leden is sinds de eerste meting in 1950 door de jaren heen opgelopen van 238.000 tot ruim 4,5 miljoen midden jaren negentig. Daarna daalde het aantal leden van openbare bibliotheken tot 3,8 miljoen in 2013, aldus het CBS.

In 1983 leende een lid gemiddeld 42 boeken per jaar. Nu is dat gedaald tot gemiddeld 20 boeken per jaar. Volwassen leenden gemiddeld 18 boeken, jeugdigen ruim 23.