Meer jongeren lid van een bieb, maar ze lenen er wel minder

Een groeiend aantal jongeren is lid van een openbare bibliotheek. In 2013 waren 2,2 miljoen leden jonger dan 18 jaar, tegen 2 miljoen in 2005. Het aantal volwassen leden bedroeg in 2013 iets meer dan 1,6 miljoen. In 1999 waren dit er nog 2,2 miljoen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van de jongeren was in 2013 65 procent lid tegen 12 procent van de volwassenen. Opvallend is volgens het CBS dat jongeren in 2013 bijna even veel papieren boeken leenden als volwassenen, ongeveer 38 miljoen. Wel daalde het aantal boeken dat jongeren leenden tussen 2005 en 2013 met bijna 30 procent. (NRC)