Exporteurs succesvol met ‘Made in Holland’ buiten de Europese Unie

De opening van het Nederlands kaasseizoen tijdens de eerste Gouda kaasmarkt van het jaar in april.
De opening van het Nederlands kaasseizoen tijdens de eerste Gouda kaasmarkt van het jaar in april. Foto: ANP / Koen van Weel

Producten van Nederlandse makelij hebben de afgelopen tien jaar veel meer aftrek gevonden buiten de Europese Unie. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het aandeel in de totale export van Nederlandse producten daardoor gestegen van een kwart naar een derde.

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat er in de eerste vijf maanden van dit jaar voor een bedrag van 33,8 miljard euro aan Nederlandse producten zijn verscheept naar landen buiten de EU. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van 2005, toen voor 15,9 miljard euro werd geëxporteerd. In dezelfde periode steeg de export naar binnen de EU met een derde.

Machines

De verschuiving van binnen naar buiten EU kwam vooral doordat er meer machines zijn verscheept, zoals de chipmachines van ASML, naar landen als Zuid-Korea en Taiwan. De verscheping van Nederlandse voeding en dranken, chemie- en andere fabrieksproducten naar buiten de EU groeide veel minder hard.

Nederland heeft vooral naar China en de Verenigde Staten de afgelopen tien jaar meer Nederlandse producten geëxporteerd. Van de 17,9 miljard groei, kwam een vijfde voor rekening van deze landen. De grootste stijging in export vond plaats naar Brazilië, waar zes keer meer werd uitgevoerd, vooral schepen. Andere landen waar de export snel steeg waren Singapore, Turkije, Mexico, Hong Kong en Canada. De belangrijkste exportpartners blijven echter EU-landen: Duitsland, België en Groot-Brittannië.

Bbp

Aan producten die in Nederland worden gemaakt houdt de Nederlandse economie veel meer over. Elke euro aan export van een Nederlands product levert ongeveer 54 cent op, terwijl wederuitvoer van producten van elders (eventueel na een kleine bewerking) maar acht cent oplevert. Van de totale Nederlandse export is 56 procent in Nederland gemaakt, en is de overige 44 procent wederuitvoer.

Export is voor Nederland een steeds belangrijkere factor in de groei van de Nederlandse economie. Vorig jaar maakte de totale export bijna een derde van het bruto binnenlands product uit. Dat was een groei van 3 procentpunt ten opzichte van 2010. Uitvoer van goederen leverde ongeveer 2,1 miljoen aan banen op, 140 duizend meer dan vier jaar eerder.

    • Eva Smal